Archiv ročníku 12 – 2012

Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině

Separate smelting of galena ore rich in silver from Bohemian-Moravian Highlands

Autoři: Milan Holub, Karel Malý

Článek v PDF

The FAHMA Project: The first multidisciplinary study of the early medieval silver mining district at Melle (France)

Projekt FAHMA: První interdisciplinární studium raně středověkého hornického okrsku v Melle (Francie)

Autoři: Guillaume Sarah, Marc Bompaire, Bernard Gratuze, Florian Téreygeol

Článek v PDF

Assaying ores at Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace, France) in the 16th century: diffusion and role of a technical innovation

Prubířství v Sainte-Marie-aux-Mines (Alsasko, Francie) v 16. století: šíření a úloha technických inovací

Autoři: Joseph Gauthier, Pierre Fluck

Článek v PDF

Middle-aged silver, coper and lead mining near Ramsbeck

Středověká těžba stříbra, mědi a olova u Ramsbecku

Autor: Martin Strassburger

Článek v PDF

Stříbro stratiformních sulfidických ložisek moravskoslezských Jeseníků

Silver from the stratiform ore deposits of the Jeseníky Mts., Czech Republic

Autoři: Bohuslav Fojt, Josef Večeřa, Oldřich Voda, Jiří Zimák

Článek v PDF

Drahé kovy u Hluboček-Mariánského Údolí, velkobystřický rudní revír

Noble metals of Hlubočky – ore district of Velká Bystřice

Autor: Pavel Novotný

Článek v PDF

Důlní podnikatel Vok Pňovský ze Sovince a jeho role při těžbě rud na severní Moravě v 16. století

The Mining Entrepreneur Vok Pňovský of Sovinec and his Role in the 16th century Ore Mining in North Moravia

Autor: David Papajík

Článek v PDF

The mining of the polymetalic ore in Dolní Slezsko 13th – 17th century

Těžba polymetalických rud v Dolním Slezsku od 13. století do počátku 17. století

Autor: Tomasz Stolarczyk

Článek v PDF

Silvermining at Dippoldiswalde during the medieval mining period in Saxony

První doba stříbrorudného hornictví v Dippoldiswalde/Sasko

Autoři: Christiane Hemker, Yves Hoffmann, Volkmar Scholz

Článek v PDF

Nové doklady zpracování drahých kovů v raném středověku (předběžné sdělení)

New Evidence of Precious MetalI Processing in the Early Middle Ages (Preliminary Advise)

Autoři: Jan Zavřel, Jan Mařík

Článek v PDF

Těžba zlata na Manětínsku

Gold mining in the region of Manětín

Autor: Taťána Rovnerová

Článek v PDF

Stoupové a mlýnské kameny z rudných úpraven v Evropě

Mortarstones and millstones of ore treatment plants in Europe

Autor: Jiří Fröhlich

Článek v PDF

Historické dolování zlata na lokalitě Hory-Zákopy, západní Morava

Historical gold mining on the locality Hory-Zákopy near Předín, western Moravia

Autoři: Tereza Potočková, Stanislav Houzar, Pavel Škrdla, Milan Vokáč, Zdeněk Dolníček

Článek v PDF

Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava

Historic mining of silver ore in Komárovice near Jihlava, west Moravia

Autoři: Vladimír Hrazdil, Pavel Škrdla, Stanislav Houzar, Milan Vokáč

Článek v PDF

Dva zaniklé středověké důlní a zpracovatelské provozy na Českomoravské vrchovině

Two deserted mediaeval mining and settlement sites in Bohemian-Moravian upplands

Autoři: Petr Hrubý, Petr Hejhal, Karel Malý

Článek v PDF

K lokalitě stříbrnorudné hutě ve Starých Horách u Jihlavy

Localization ofsilver ore works in Staré Hory near Jihlava

Autor: Jiří Vosáhlo

Článek v PDF

Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti: příklad Čáslavska

The issues with preservation of archeological traces of mining activity, example Čáslavsko

Autoři: Martin Tomášek, Jolana Šanderová

Článek v PDF

Zaniklý těžební areál U Všech Svatých na Horách Kutných

Deserted mining site U Všech Svatých (Allerheiligen/All Saints) near Kutná Hora (Kuttenberg)

Autor: Filip Velímský

Článek v PDF

Středověké keramické lampy v Jihlavě a na Starých Horách u Jihlavy

The Mediaeval Ceramics Lamps from Jihlava and from Staré Hory (Altenberg) near Jihlava

Autor: Kateřina Doležalová

Článek v PDF

Vliv těžby stříbrných rud na vývoj středověkého osídlení Havlíčkobrodska

Effects of medieval Silver Mining on the Settlement Structure in the Havlíčkův Brod (Deutschbrod) Region

Autor: Tomáš Somer

Článek v PDF

Pozůstatky hlubinného dobývání nerostných surovin v oblasti železniční trati Rokycany – Plzeň

Remains of historical mining activities in the vicinity of railway line Rokycany – Pilsen

Autor: Petr Olišar

Článek v PDF

Obchodné privilégiá banského a mincového mesta Kremnica v stredoveku

Business privileges of the mining and minting town of Kremnica during the Middle Ages

Autor: Martin Štefánik

Článek v PDF

Středověká sídla pravděpodobně související s dolováním v severních Čechách

Middle aged settlements probably connected with mining in the north of Czech

Autoři: František Gabriel, Lucie Kursová

Článek v PDF

Projekt a realizace Hřebečské důlní stezky

Project and realization of the Hřebeč mining paths

Autor: Karol Šmehil

Článek v PDF

Archeologický výzkum zaniklého těžebního areálu u kostela sv. Václava v Pněvicích (okr. Kutná Hora)

Archeological research of desserted mining area near the church of St. Wenceslaus in Pněvice (Pnewitz, district Kuttenberg)

Autoři: Filip Velímský, Markéta Končelová

Článek v PDF

Podzemný priestor na Starom mestě v Banskej Štiavnici

Underground space in Staré Mesto, Banska Štiavnica (Slovakia)

Autor: Jozef Labuda

Článek v PDF

Výsledky výzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba

Results of Field Research on the Locality Zámecký park, Ostrava-Poruba

Autoři: Petr Bujok, Martin Klempa, Aleš Poláček, Monika Meierová

Článek v PDF

Nekrolog

Nekrolog

Autor: RNDr. Jan Luna

Článek v PDF