SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

strana 2: Otakárkovití – Papilionidae
strana 3: Běláskovití – Pieridae
strana 4: Modráskovití – Lycaenidae
strana 5: Babočkovití – Nymphalidae
strana 6: Soumračníkovití – Hesperiidae
strana 7: Vřetenuškovití – Zygaenidae

Čeleď: Vřetenuškovití – Zygaenidae

Z 22 druhů vřetenuškovitých, zjištěných v ČR, bylo na Znojemsku zjištěno 18 druhů (Vítek 2004), z toho 13 vřetenušek a 5 zelenáčků, vymizela vřetenuška chrastavcová – Zygaena osterodensis.
Ve sledovaném období 1969–2016 jako nově rozlišovaný druh přibyla Zygaena minos.

131. Zygaena punctum Ochsenheimer, 1808 – vřetenuška čtverotečná – B
Velmi lokální a vzácný druh, jehož areál zasahuje svým SZ okrajem na jižní Moravu. Žije na křovinatých stepích, lesostepích, úhorech, kde roste živná rostlina housenek, máčka. Vývoj má jednogenerační (pol. VI. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – imága: Havraníky 28. 6. 1990, obs. Vt; Hostěradice 27. 6. 1993, 16. 6. 1998 obs. Vt; Vémyslice – Kocourky 6. 7. 1995 5 ex. obs. Vt; Miroslavské kopce 6. 7. 1995 15 ex., 21. 6. 1997 obs. Vt; Šobes 22. 6. 2003, 11. 7. 2004 obs. Vt; Načeratický kopec 7. 7. 2005, 19. 6. 2007 3 ex., 25. 6. 2009, 27. 6. 2012 obs. Vt.; Ječmeniště 12. 6. 2008 obs. Šv; Hradiště 16. 6. 2008, 12. a 13. 7. 2010 6 ex. (Šumpich et al. 2014), 2. 7. 2015 obs. Šv; Mašovice – střelnice 24. 6. 2012 obs. Vt; Hnanice 26. 6. 2012 obs. Vt.
Pozorování housenky: Konice 1989,1990, 1999, 2001, 2005 30 ex., 2007 přes 100 ex., 31. 5. 2016; Popice 1991, 1992, 1996, 2009, 31. 5. 2016; Havraníky 1993; Hnanice 1994, 2000, 2002; Miroslavské kopce 1994, 1995, 1996 15 ex., 1997, 2008; Oleksovice1995, 1996; Havraníky 1996 25 ex., 1997, 2001 10 ex., 2009 13 ex., 2013, 3. 6. 2016 8 ex.; Znojmo – Kraví hora 1997, 2000 15 ex., 2001; Vémyslice – Kocourky 1997; Šatov 2001, 2004; Popice – Pustý kopec 2003, 2006, 2009, 2010; Tasovice 2003, 2004; Výrovice 2004; Němčičky 2004; Rudlice 2004; Dyje 2004; Dobšice 2004 5ex., 2009 9 ex., 2011; Jamolice 2004; Podmolí 2004; Vevčice 2005; Jevišovice 2005; Mašovice – střelnice 2006, 2007, 2008; Načeratický kopec 2006; Olbramkostel 2006; Grešlové Mýto 2007 5 ex., 2009 14 ex., 2010; Ječmeniště 2009; všechna pozorování Vt.
Na Znojemsku se druh v posledních letech rozšířil až po linii Podmolí – Mašovice – Olbramkostel – Grešlové Mýto. Vyskytuje na mnoha lokalitách, snadněji je možno nalézt housenky v V. a VI. dle požerků na máčkách. Dospělce v terénu lze pozorovat jen zřídka, obvykle jednotlivě. Motýli poletují zrána a pozdě odpoledne nad vegetací, přes den sedí na květech, např. bodláku, chrpy, pavince. Lokálně hojný výskyt byl zaznamenán v letech 2005 u Miroslavi a 2007 u Konic.

132. Zygaena laeta (Hübner, 1790)
– vřetenuška pozdní – B
Velmi lokální a vzácný druh, vyskytuje se v ČR v teplých polohách, na Moravě k Brnu a Mohelnu, žije na stepích, lesostepích, pastvinách i druhotných stanovištích, kde roste živná rostlina housenek, máčka. Vývoj má jednogenerační (VII. až zač. VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – imága: Vevčice 19. 7. 1990 obs. Vt; Podmolí 22. 7. 1999 obs. Vt; Jamolice 4. a 5. 8.2004 obs. Šv; Hradiště 18. 7. 2007 4 ex., 20. 7. 2007, 18. a 19. 7. 2014 3 ex. obs. Šv; 10. až 12. 7. 2016 3 ex. obs. Dí; Znojmo – Dobšice 16. 7. 2014 1 ex. obs. Sa; Šobes 15. 7. 2016 1 ex. det. Sa; Havraníky 19. 7. 2016 1 ex. obs. Vt.
Pozorování – housenky: Konice 1987, 1989, 2005; Popice 1989, 1992, 3. 6. 2016; Znojmo – Kraví hora 1989; Znojmo – Oblekovice 1989; Havraníky 1991, 2004, 2007; Hnanice 1992; Dobšice 1992 10 ex., 1993, 2004 5 ex., 2005; Mašovice 1992 10 ex.; Horní Břečkov 1993; Šobes 1993 10 ex., 1994 4 ex., 2005 4 ex., 1996, 1997; Oleksovice 1993 500–600 ex., 1995 9 ex.; Litobratřice 1993 50 ex.; Hrušovany n. J. 1993; Hrádek 1993; Bohutice 1993; Bantice 1993; Mackovice 1993, Hradiště 1993 5 ex., 1998 16 ex.; Miroslav 1994 4 ex., 2004 7 ex., 1997; Černín 1994, 2005; Výrovice 1994; Vranov n. D. 1994 5 ex.; Podmyče 1994; Čížov – Hardegská vyhlídka 2007 5 ex.; Jamolice 2003 10 ex., 2004 20 ex.; Plenkovice 2005; Vevčice 2005; Jevišovice 2005, 2006; Olbramkostel 2005, 2006 3 ex., 2009 25 ex., 2010; Konice 2000 10 ex., 2005 10 ex., 2007; Mašovice – střelnice 2005 4 ex., 2006 4 ex., 2015; Boskovštejn 2006; Prokopov 2006 40 ex., 2007 15 ex.; Žerůtky 2006 3 ex.; Grešlové Mýto 2007 50 ex., 2009 14 ex., 2010 25 ex., 2015 30 ex.; Vranovská Ves 2009 6 ex.; Popice – Pustý vrch 2014; všechna pozorování Vt.
Na Znojemsku se vyskytuje na mnoha lokalitách, snadněji je možno nalézt housenky v V. a VI. dle požerků na máčkách, dospělce v terénu lze pozorovat jen zřídka, obvykle jednotlivě, sedí na květech, např. bodláku, hlaváče aj. Nejpočetnější nálezy housenek byly v letech 1987 až 1993, velmi hojný výskyt byl zaznamenán v roce 1993 u Oleksovic. Po roce 2010 poklesla početnost druhu v nejteplejších lokalitách Znojemska a více pozorování bylo směrem na severozápad, až k Jemnici a k Moravským Budějovicím.

133. Zygaena brizae (Esper, 1800)
– vřetenuška třeslicová – B
Velmi lokální a vzácný druh, žijící na stepích, suchých loukách a pastvinách, kde rostou živné rostliny housenek, pcháče, ostropes trubil. Vývoj má jednogenerační (VI.VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytuimága: Mašovice – střelnice 29. 6. 2004 4 ex., 1. 7. 2005 5 ex., 24. 6. 2006 2 ex., 22. 6. 2007 2 ex., 24. 6. 2008 2 ex., 1. 7. 2010 asi 15 ex., 24. 6. 2011 15 ex., 24. 6. 2012 40 ex., 18. 6. 2014 20 ex., 18. 6. 2015 4 ex., obs. Vt; 15. 6. 2009 3 ex., 24. 6. 2010 10 ex., 14. 6. 2011 10 ex., 3. 7. 2013 15 ex., 16. 6. 2014 5 ex., 22. 6. 2014 3 ex. obs. Šv; Hnanice 11. 6. 2014 1 ex. obs. Šv.
Pozorování – housenky: Mašovice – střelnice 7. 5. 2010 13 ex., 27. 4. 2011 13 ex., 14. 5. 2012 24 ex., 14. 5. 2013 2 ex., 30. 4. 2015 9 ex., 25. 5. 2016 9 ex. obs. Vt.
Tato vřetenuška byla na Znojemsku nalezena poprvé v roce 2003 (Vítek 2004), a to na Mašovické střelnici. V následujících letech byl druh na této lokalitě nacházen opakovaně (viz též Šumpich 2011 a Šumpich et al. 2014).
Přítomnost druhu na Znojemsku je velmi významná. Jen na Mašovické střelnici se však vyskytuje pravidelně, spíše jednotlivě, vyšší početnost byla pozorována v letech 2010 až 2012. Motýli nocují na stéblech trav a teprve v pozdějších dopoledních hodinách za slunečného počasí přeletují mezi květy, přednost dávají chrastavci. Housenky zde žijí nejen na pcháči Cirsium arvense, ale i na bodláku obecném (Carduus acanthoides).

134. Zygaena purpuralis (Brünnich, 1763)
– vřetenuška mateřídoušková – A
135. Zygaena minos (Denis et Schiffermüller, 1775)
– vřetenuška přehlížená – A
Uvedené dva druhy jsou makroskopicky dle vzhledu nerozlišitelné a spolehlivě se odlišují podle kopulačních orgánů nebo podle vzhledu housenek a nejlépe podle živné rostliny. Žijí na stepích, lesostepích, suchých loukách, pastvinách, kamenitých svazích, okrajích lesa, kde rostou živné rostliny housenek, mateřídoušky pro Z. purpuralis a bedrníky, srpek a máčka pro Z. minos. Oba druhy mohou žít na lokalitách společně, mají odlišné stanovištní nároky, Z. purpuralis vyžaduje osluněné plochy s nízkou vegetací, Z. minos stačí vysokostébelná vegetace. Vývoj je u obou druhů jednogenerační (konec V. až VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – komplex druhů Zygaena purpuralis/minos: Havraníky 5. 7. 1989 obs. Šv; Znojmo – Kraví hora 19. 7. 1995 obs. Vt; Jamolice 4. 8. 2004, 2. 8. 2010 obs. Šv; Hnanice 18. 7. 2006 obs. Vt; 13. 7. 2013, 2. 7. 2014 obs. Dí; Hradiště 12. 7. 2010 obs. Šv; Vevčice 3. 7. 2012 obs. Vt; Mašovice 11. 7. 2013, 19. 7. 2014, 22. 7. 2016 obs. Šv; Popice 18. 7. 2013 obs. Vt; Vranov n. D. 14. 7. 2014 obs. Šv.
Výskyt Z. purpuralis byl prokázán u Vranova n. D. (Šumpich 2011).
Výskyt M. minos byl prokázán na lokalitách Havraníky (Šumpich 2011), Mašovice – střelnice 3. 7. 2015 a Hnanice 2. 7. 2014 (Dí lgt., coll.; J. Šumpich det., gen prep.).
Na Znojemsku se vyskytují nehojně až vzácně a postupně se jejich početnost snižuje. Motýli vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. bodlák, chrastavec, hvozdík.

136. Zygaena osterodensis Reiss, 1921
– vřetenuška chrastavcová – V
Velmi lokální a vzácný druh, žijící na světlinách, pasekách a okrajích světlých listnatých lesů a pařezin, často na vápencovém podkladě, kde rostou živné rostliny housenek, hrachory a vikve. Vývoj má jednogenerační (konec V. až počátek VII.). Přezimuje housenka.
Na Znojemsku druh vymizel už v 1. polovině 20. století, poslední výskyt byl zaznamenán v roce 1941 v okolí Šumné (Šumpich 2011).

137. Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
– vřetenuška ligrusová – A
Rozšířený, avšak ustupující, lokálně hojný druh, žijící na lesostepích, skalnatých stepích, suchých loukách, úhorech, výslunných lesních okrajích, kde rostou živné rostliny housenek, štírovník, vičenec ligrus, úročník, bílojetel aj. Vývoj má jednogenerační (VII. až pol. VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Konice 26. 7. 1988, 18. 7. 2003 obs. Vt; Vranov n. D. 23. 7. 1991 obs. Vt; Podmolí 21. 7. 1992 obs. Vt; Havraníky 18. 7. 2003, 18. 7. 2012 obs. Vt; 19. 7. 2013 obs. Dí; Čížov 7. 8. 1993 obs. Vt; Rudlice 24. 7. 1995 obs. Vt; Jamolice 4. a 5. 8. 2004, 15. 7. 2005, 20. 7. 2005, 1. 8. 2005, 16. a 17. 7. 2007, 29. 7. 2009 obs. Šv; Hradiště 13. 7. 2007, 18. 7. 2007, 20. 7. 2007 obs. Šv; Ječmeniště VII. 2009, 27. 7. 2010, 9. 8. 2010 obs. Šv; Mašovice 1. 8. 2010, 11. 7. 2012, 3. 8. 2012, 19. 7. 2014 obs. Šv; Popice 18. 7. 2013 obs. Vt.
Na Znojemsku dosti rozšířený a lokálně hojný druh, velmi hojný výskyt byl pozorován v roce 2010 u Mašovic a na lokalitě Ječmeniště. Motýli vyhledávají květnatá místa, navštěvují květy nektaronosných bylin, např. chrpu, hlaváč, bodlák, chrastavec aj., na noc vytvářejí na vyvýšené vegetaci, např. trávě, seskupení až desítek jedinců.

138. Zygaena loti (Denis et Schiffermüller, 1775)
– vřetenuška kozincová – A
Rozšířený, lokálně hojný druh, žijící na stepích a lesostepích, úhorech, okrajích vinic a lesů, kde rostou živné rostliny housenek, štírovník, čičorka, podkovka, kozinec, vičenec ligrus. Vývoj má jednogenerační (VI. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Lubnice 27. 6. 1989, 19. 6. 2002 obs. Šv; Čížov 6. 7. 1989 obs. Šv; 25. 6. 2014 obs. Vt; Vranov n. D. 28. 6. 1990 obs. Šv; Hradiště 3. 7. 1990, 13. 7. 2007, 12. a 13. 7. 2010, 11. 6. 2011, 21. 6. 2011 obs. Šv; Vevčice 19. 7. 1990 obs. Vt; Lukov 15. 6. 1999 obs. Vt; Hnanice 12. a 13. 6. 2002, 19. 6. 2011, 5. 7. 2012, 3. 6. 2014, 11. 6. 2014 obs. Šv; 29. 6. 2003 obs. Vt; Popice 12. 6. 2002 obs. Šv; Jamolice 4. 8. 2004 obs. Šv; Popice – Pustý vrch 7. 7. 2005 obs. Vt; Šobes 6. 6. 2007, 11. 6. 2009 obs. Šv; Načeratický kopec 19. 6. 2007, 11. 7. 2008 obs. Vt; Ječmeniště 12. 6. 2008, 20. 6. 2008, 10. 6. 2011 obs. Šv; Mašovice 27. 6. 2003 10 ex., 1. 7. 2005 5 ex. obs. Vt; 14. 6. 2011, 6. 7. 2012 obs. Šv; Štítary 13. 6. 2011 obs. Vt; 10. 6. 2014 obs. Šv.
Na Znojemsku nejvíce rozšířená, nejčasněji se vyskytující vřetenuška. Motýli vyhledávají květnatá místa, navštěvují květy nektaronosných bylin, např. chrastavec, hlaváč, chrpu, bodlák aj.

139. Zygaena viciae (Denis et Schiffermüller, 1775)
– vřetenuška komonicová – B
Rozšířený, lokálně hojný druh, žijící na vlhkých, svěžích i suchých loukách, stepních lokalitách, úhorech, okrajích lesa, kde rostou živné rostliny housenek, štírovník, hrachor, vikev, jetel aj. Vývoj má jednogenerační (konec V. až pol. VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Vranov n. D. 23. 7. 1991 obs. Vt; 22. 6. 2007 obs. Šv; Šobes 19. 7. 1994 obs. Vt; 9. 7. 2010 obs. Šv; Mašovice – střelnice 27. 6. 2003, 1. 7. 2005 5 ex., 2. 7. 2006 obs. Vt; 15. 6. 2009, 8. 7. 2009, 6. 7. 2012, 11. 7. 2012, 11. 7. 2013, 28. 6. až 1. 7. 2015 50 ex. obs. Šv; Podmolí VII. 1997 obs. Vt; Hnanice 3. 7. 2007, 13. 6. 2011, 19. až 21 6. 2011 obs. Šv; Vevčice 3. 7. 2012 obs. Vt.
Na Znojemsku se vyskytuje lokálně na nemnoha místech, hojný výskyt byl zaznamenán v roce 2015 u Mašovic. Motýli poletují kolem poledne nad vegetací a vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. chrastavec, žebříček, hlaváč, rmen, kopretinu, jestřábník aj.

140. Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
– vřetenuška čičorková – A
Lokální, nehojný druh, žijící na stepích, lesostepích, slunných okrajích lesů, úhorech, kde roste živná rostlina housenek, čičorka pestrá. Vývoj má jednogenerační (VI. až zač. VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Hradiště 26. 7. 1988, 14. 7. 2002 obs. Vt; 5. 7. 1989, 13. 7. 2007, 25. 7. 2008, 12. a 13. 7. 2010, 15. 7. 2010, 15. 7. 2011, 2. 7. 2012, 14. 7. 2013 obs. Šv; 12. 7. 2016 obs. Dí; Vevčice 21. 7. 1989, 19. 7. 1990 6 ex. obs. Vt; Havraníky 30. 7. 1989 obs. Šv; Vranov n. D. 23. 7. 1991, 1993 obs. Vt; 8. 7. 2012 obs. Šv; Popice – Pustý vrch 7. 7. 2005 obs. Vt; Jamolice 4. 8. 2004, 12. 8. 2004, 20. 7. 2005 obs. Šv; Načeratický kopec 7. 7. 2005 obs. Vt; Ječmeniště 7. 7. 2010, 27. 7. 2010 obs. Šv; Hnanice 22. 7. 2011, 22. 7. 2013, 3. 6. 2014, 6. 7. 2014 obs. Šv; Čížov 15. 7. 2014 obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje velmi lokálně až vzácně, převážně jednotlivě, výskyt více jedinců byl zaznamenán u Vevčic v roce 1990 a u Hradiště a Hnanic v roce 2013. Převažuje žlutě ephialtoidní forma v poměru přibližně 4:1 nad formou červeně ephialtoidní. Červeně peucedanoidní forma nebyla na Znojemsku dosud nalezena, žlutě peucedanoidní forma byla nalezena v roce 1986 u Vevčic (Švestka et Vítek 1988). Motýli vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. bodlák, chrpu, chrastavec, hlaváč, dobromysl.

141. Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
– vřetenuška štírovníková – B
Lokální, nehojný až vzácný druh, žijící na stepních a lesostepních lokalitách, suchých loukách, okrajích lesa, kde rostou živné rostliny housenek, čičorka, podkovka, štírovník. Vývoj má jednogenerační (pol. VI. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Hradiště 26. 7. 1988 (Vítek 2004); Popice 27. 7. 1990 (Vítek 2004); Podmolí 22. 7. 1999, 27. 6. 2003 (Vítek 2004); Čížov 28. 7. 2005 obs. Vt; 11. a 12. 7. 2013 obs. Šv; Ječmeniště 15. 6. 2010 obs. Šv; Mašovice 6. 7. 2012 obs. Šv; Hnanice 6. 7. 2014 obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje vzácně, převážně jednotlivě. Motýli vyhledávají květy hlaváče.

142. Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
– vřetenuška obecná – A
Všeobecně rozšířený druh, žijící na stepích, lesostepích, svěžích i vlhkých loukách, okrajích lesa, kde rostou živné rostliny housenek, štírovník, čičorka, bílojetel, podkovka. Vývoj má jednogenerační (pol VI. až pol. VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Znojmo – Kraví hora 19. 7. 1988, 1. 8. 2006 obs. Vt; 27. 7. 2013 obs. Dí; Vranov n. D. 23. 7. 1991; 17. 7. 2013 obs. Šv; Čížov 7. 8. 1993, 6. 8. 2005 obs. Vt; Vevčice 24. 7. 1995 obs. Vt; 29. 7. 2002 obs. Šv; Lubnice 26. 7. 2002 obs. Šv; Hnanice 28. 7. 2002, 1. 8. 2002, 21. 7. 2013, 26. 7. 2013 obs. Šv; 18. 7. 2006 obs. Vt; Mašovice 1. 7. 2003, 2. 7. 2006, 24. 6. 2012 obs. Vt; 15. 6. 2009, 1. 8. 2010, 3. 8. 2012, 19. 7. 2014 obs. Šv; Onšov 8. 7. 2003 obs. Vt; Jamolice 4. a 5. 8. 2004, 1. 8. 2005, 2. 8. 2010 obs. Šv; Popice – Pustý vrch 7. 7. 2005 obs. Vt; Načeratický kopec 11. 7. 2008 obs. Vt; Hradiště 13. 7. 2010 obs. Šv; Ječmeniště 22. 7. 2010, 27. 7. 2010 obs. Šv; Popice 18. 7. 2013 obs. Vt; Havraníky 19. 7. 2013 obs. Dí.
Na Znojemsku žije na mnoha místech, je to nejhojnější vřetenuška, hojný výskyt se objevuje u Mašovic, Jamolic, Hradiště, na lokalitě Ječmeniště aj. Motýli vyhledávají květnatá místa, navštěvují květy nektaronosných bylin, např. bodlák, chrastavec, chrpu, rozrazil aj.

143. Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
– vřetenuška pětitečná – A
Lokální, nehojný druh, žijící na stepích, lesostepích, suchých loukách, výslunných stráních, lesních okrajích, kde rostou živné rostliny housenek, štírovník, různé druhy jetelů. Vývoj má jednogenerační (pol. VI. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Havraníky 6. 7. 1991 obs. Vt; Hnanice 29. 6. 2003, 25. 6. 2009 obs. Vt; 3. 7. 2007, 19. až 21. 6. 2011, 17. 6. 2014 obs. Šv; Jamolice 15. 7. 2005, 20. 7. 2005, 3. 7. 2006 obs. Šv; Vranov n. D. 22. 6. 2007, 1. 7. 2007 obs. Šv; Mašovice 1. 7. 2005, 2. 7. 2006, 24. 6. 2008, 24. 6. 2012 obs. Vt; 8. 7. 2009, 24. 6. 2010, 4. 7. 2010, 14. 6. 2011, 6. 7. 2012, 3. 7. 2013, 16. 6. 2014 obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje lokálně, nehojně, obvykle jednotlivě. Motýli vyhledávají květnaté lokality, navštěvují květy nektaronosných bylin, např. chrastavec, rozrazil.

144. Rhagades pruni (Denis et Schiffermüller, 1775)
– zelenáček trnkový – A
Lokální druh, žijící na křovinatých biotopech a lesostepích, kde rostou živné rostliny housenek, např. slivoň, hloh, vřes. Vývoj má jednogenerační (VI. až pol. VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Znojmo – Kraví hora 6. 7. 1989 obs. Vt; Havraníky 6. 7. 1989, 11. 7. 1989, 14. 6. 2003 obs. Vt; Mašovice – střelnice 8. 7. 2004, 1. 7. 2005 5 ex., 2. 7. 2006 3 ex., 24. 6. 2012 3 ex., 22. 6. 2015 2 ex. obs. Vt; Hnanice 25. 6. 2009 obs. Vt; Výrovice 27. 6. 2015 7 ex. (na světlo) Vt.
Na Znojemsku je nehojný, vyskytuje se obvykle jednotlivě.

145. Jordanita subsolana (Staudinger, 1862)
– zelenáček průsvitný – B
Velmi vzácný druh, který se v ČR vyskytuje velmi lokálně v oblasti termofytika. Vývoj má jednogenerační (konec VI. až zač. VIII.) Housenky přezimují na povrchu půdy ve stelivovém zápředku. Jejich živnými rostlinami jsou různé druhy hvězdnicovitých.
Pozorování a doklady výskytu: Vevčice 19. 7. 1990 2 ex. obs. Vt; Mašovice – střelnice 1. 7. 2005 1 ex., 12. 6. 2006 1 ex. obs. Vt (Šumpich 2011), 19. 6. 2007 2 ex. obs., det., gen prep. Vt., 28. 6. 2015 Dí leg., coll.; J.Šumpich det., gen prep.
Tento druh byl na Znojemsku zjištěn poprvé v roce 1979 (Švestka et Vítek 1988). Na původní lokalitě, Kraví hoře, je již nezvěstný (Vítek 2004). Ve sledované oblasti se vyskytuje velmi vzácně a nepravidelně.

146. Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
– zelenáček koulenkový – A
Druh se v ČR vyskytuje lokálně a nehojně v teplejších oblastech na stepních a lesostepních květnatých loukách, výslunných stráních. Vývoj má jednogenerační (konec V. až konec VII.). Jako živné rostliny housenek jsou uváděny různé druhy chrp (hlavně Centaurea jacea a C. scabiosa ) a pcháč Cirsium tuberosum. Housenka přezimuje jednotlivě ve svinutém listu.
Pozorování a doklady výskytu: Havraníky 27. 6. 1996 2 ex. (Vítek 2004), 2. 7. 1996 4 ex., 24. 6. 1997 1 ex. obs. Vt; Znojmo – Kraví hora 3. 7. 1987 1 ex., 17. 6. 1992 1 ex., 10. 7. 1995 3 ex. (Vítek 2004), 8. 7. 2011 1 ex. obs. Vt; Únanov 7. 7. 1989 2 ex. obs. Vt; Popice 27. 6. 1996 3 ex. obs. Vt; Mašovice – střelnice 27. 6. 2003 1 ex., 29. 6. 2004 3 ex., 2. 7. 2006 1 ex., 18. 6. 2014 1 ex. obs. Vt; 3. 7. 2015 Dí leg., coll.; J. Šumpich det., gen prep. Miroslavské kopce 21. 6. 1997 5 ex., 4. 6. 2000 2 ex., 6. 6. 2003 1 ex. obs. Vt; Konice 30. 6. 2001 1 ex. obs. Vt; Hnanice 26. 6. 2012 1 ex. obs. Vt. Pozn.: všechny nálezy gen. prep. et det. Vt.
Tohoto zelenáčka uvádějí ze Znojemska poprvé Švestka et Vítek (1988). Ve sledované oblasti se vyskytuje pouze jednotlivě, a jen na několika lokalitách. Přilétá i v noci ke světelnému zdroji.

147. Jordanita chloros (Hübner, 1813)
– zelenáček chrpový – B
Velmi lokální a nehojný druh. Vyskytuje se pouze na jižní a jihozápadní Moravě na kamenitých stepích a lesostepích. Vývoj má jednogenerační (VI. až VIII). Housenky přezimují v hibernačním zápředku v suchém listu, často i více kusů společně. Živnými rostlinami housenek jsou v ČR různé druhy chrp (Centaurea).
Pozorování a doklady výskytu: Konice 26. 7. 1988 1 ex., obs. Vt; Znojmo – Kraví hora 14. 7. 2005 1 ex. obs. Vt; Popice 14. 7. 2005 4 ex., 18. 7. 2006 1 ex., 11. 7. 2008 1 ex., 18. 7. 2013 2 ex. obs. Vt;
Tento druh byl na Znojemsku zjištěn poprvé v roce 1983 (Švestka et Vítek 1988). Vyskytuje se zde velmi vzácně, a to zejména na vřesovištích mezi Kraví horou a Hnanicemi. Byl zjištěn i na Šobesu (Vítek 2004). Motýli vyhledávají převážně modře kvetoucí byliny, zejména hadinec.

148. Adscita statices (Linnaeus, 1758)
– zelenáček šťovíkový – A
Nejrozšířenější a nejhojnější zelenáček, žijící lokálně na suchých až mokrých biotopech, úhorech, suchých i podmáčených loukách, písčinách i mokřadech, kde rostou živné rostliny housenek, šťovíky. Vývoj má jednogenerační (VII. až zač. VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Znojmo – Kraví hora 24. 7. 1987 více ex. obs. Vt; Vranov n. D. 7. 8. 1993 obs. Vt; Načeratický kopec 17. 6. 2003, Popice 14. 7. 2005, 11. 7. 2008 2 ex. obs. Vt; Havraníky 18. 7. 2012 5 ex., 19. 7. 2016 10 ex. obs. Vt.
Na Znojemsku se vyskytuje lokálně, obvykle nehojně, početnější výskyt byl zaznamenán v roce 1993 na Kraví hoře a v roce 2016 u Havraníků.Obsah článku v PDF / Download PDF