SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

strana 2: Otakárkovití – Papilionidae
strana 3: Běláskovití – Pieridae
strana 4: Modráskovití – Lycaenidae
strana 5: Babočkovití – Nymphalidae
strana 6: Soumračníkovití – Hesperiidae
strana 7: Vřetenuškovití – Zygaenidae

Čeleď: Otakárkovití – Papilionidae

Z pěti druhů otakárkovitých, zastoupených na území ČR, žijí na Znojemsku aktuálně čtyři druhy, tj. Papilio machaon, Iphiclides podalirius, Parnassius mnemosyne a Zerynthia polyxena. Parnassius apollo vymizel v první třetině 20. století. Byla to poslední oblast původního výskytu tohoto druhu v ČR. Všech pět druhů otakárkovitých patří mezi druhy chráněné a údaje o jejich výskytu na Znojemsku, zejména v NP Podyjí, svědčí o zachovalosti přírodního prostředí této oblasti.
Ve sledovaném období 1969–2016 nedošlo ke změně v zastoupení druhů v čeledi otakárkovitých.

1. Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
– otakárek fenyklový – A
Objevuje se v otevřené krajině na místech s výskytem nektaronosných rostlin, tj. na stepích, lesostepích, loukách, v agrocenózách (např. na kvetoucí vojtěšce, okrajích vinic) i lesních pasekách. Živnými rostlinami housenek jsou různé druhy miříkovitých, např. bedrník, fenykl, smldník aj. Vývoj má obvykle dvougenerační (IV. až zač. VI., konec VI. až zač. VIII.), v příznivých podmínkách (např. v roce 2013 na Znojemsku) se může objevit částečná 3. generace (konec VIII. až zač. X.). Přezimuje kukla.
Pozorování a doklady výskytu: Havraníky 26. 5. 1987 1 ex. obs. Vt; 2. 5. 1990 1 ex. obs. Šv; Podmolí 5. 5. 1988 1 ex. obs. Šv; 7. 8. 1993 1 ex., 21. 8. 1993 1 ex. obs. Vt; Hradiště 21. 7. 1988 1 ex., 30. 4. 2008 1 ex. obs. Šv; 21. 6. 1996 4 housenky, 5. 5. 2000 1 ex. obs. Vt; 3. 5. 2003 1 ex. obs. Dí; Šobes 24. 5. 1989, 18. 4. 1990, 28. 4. 1994, 6. 4. 2007 vždy 1 ex. obs. Šv; 4. 9. 1994 1 ex. obs. Vt; 3. 5. 2003 1 ex. obs. Dí; Vevčice 21. 7. 1989 1 ex. obs. Vt; Tvořihráz 17. 7. 1990 1 ex. obs. Dí; Horní Břečkov 24. 7. 1990 1 ex. obs. Dí; Vranov n. D. – pod Ledovými slujemi 1. 8. 1993 1 ex. obs. Vt; 1. 5. 2012, 7. 7. 2015 vždy 1 ex. obs. Šv; Podmolí – Nový Hrádek 5. 8. 1993 1 ex. obs. Vt; 8. 6. 2006 1 housenka obs. Šv; Podmyče 12. 8. 1993 1 ex. obs. Vt; Konice 20. 8. 1993 1 ex. obs. Vt; Hnanice – Devět mlýnů 4. 5. 1995 1 ex. obs. Vt; 13. 5. 2001 1 ex. obs. Dí; Lukov – Gálišská louka 16. 5. 1995 1 ex. obs. Vt; Mašovice – Široká louka 4. 5. 2001 1 ex. obs. Dí; 30. 5. 2012 1 housenka obs. Ví; Hnanice – vinohrady 19. 5. 2002 1 ex. obs. Vt; Popice 31. 8. 2003 1 ex. obs. Vt; Načeratický kopec 9. 5. 2004 1 ex. obs. Vt; Lubnice 15. 8. 2007 2 ex. obs. Šv; Čížov – Hardegská stráň 18. 5. 2006, 22. 5. 2010 vždy 1 ex. obs. Vt; 12. 7. 2013 1 ex. obs. Šv; Čejkovice 10. 9. 2013 1 ex. obs. Šv; Šatov – Peklo 1. 5. 2014 1 ex. obs. Šv; Miroslav 5. 5. 2015 1 ex. obs. Vt; Čížov – Široké pole 24. 6. 2015 1 ex. obs. Šv; Mašovice – střelnice 30. 6. 2016 1 ex. obs. Šv.
Častěji byl výskyt zaznamenán v NP Podyjí, zejména v prostoru mezi Kraví horou u Znojma a Hnanicemi, v okolí vinice Šobes i na loukách podél Dyje. Motýl se vyskytuje obvykle jednotlivě a jen v některých letech (např. 1983–1985) bylo možno pozorovat více jedinců na určité lokalitě. Naopak v letech 2013–2015 byl výskyt velmi vzácný. Motýli v horku sají na vlhké půdě a rádi se zdržují na vyvýšených místech v krajině, např. na vřesovišti východně od Hnanic. Místní populace mohou být doplňovány migrujícími a tažnými jedinci.

2. Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
– otakárek ovocný A
Vyhledává výslunná místa s křovinatou vegetací, zejména se zastoupením hlavních živných rostlin housenek, trnky, slivoně a mahalebky. Jsou to stepní a lesostepní stráně, květnaté louky, okraje kvetoucích vojtěškových polí, staré sady a zahrady. Vývoj má obvykle dvougenerační (IV. až zač. VI., VII. až VIII.), ojediněle se mohou objevit první motýli již koncem března (např. 28. 3. 2012 v hrušňovém sadu u Ječmeniště) a v příznivých podmínkách ojediněle čerství motýli třetí generace, např. 10. 9. 2012 u Lamplberku. Přezimuje kukla.
Pozorování a doklady výskytu: Popice 29. 5. 1987, 3. 5. 2007, 11. 5. 2011 vždy 1 ex. obs. Vt; Znojmo – Kraví hora 6. 10. 1987 16 housenek obs. Vt; 28. 4. 2012 1 ex. obs. Dí; Dobšice 11. 10. 1987 4 housenky obs. Vt; Šobes 24. 5. 1989, 16. 5. 1990 vždy 1 ex. obs. Šv; Hradiště 2. 5. 1990 1 ex., 13. 7. 2007 2 ex., 18. 7. 2007, 27. 4. 2008, 8. 7. 2008, 25. 7. 2008, 12. 7. 2010, 15. 7. 2010, 2. 5. 2012, 9. 7. 2012, 18. 4. 2014 vždy 1 ex. obs. Šv; 14. 5. 1993, 7. 8. 2001, 18. 5. 2009, 18. 5. 2015 vždy 1 ex. obs. Vt; 1. 8. 1999 2 ex., 23. 4. 2000 2 ex., 5. 7. 2002 2 ex., 3. 5. 2003 5 ex., 14. 4. 2007 1 ex., 1. 5. 2010 2 ex. obs. Dí; Znojmo – Leska 21. 7. 1989, 6. 8. 1989, 18. 7. 1992, 1995 vždy 1 ex., 12. 7. 2010 2 ex. obs. Šv; Hnanice – Devět mlýnů 4. 5. 1995 1 ex. obs. Vt; 17. 5. 2003, 1. 5. 2004 vždy 1 ex. obs. Dí; Podmolí – Lipinská louka 23. 5. 1995 1 ex. obs. Vt; Hnanice – vinohrady 19. 5. 2002 1 ex. obs. Vt; 29. 6. 2003 1 ex. obs. Dí; 30. 4. 2012 2 ex., 21. 7. 2013 1 ex., 26. 7. 2013 1 ex. obs. Šv; Havraníky 11. 5. 2003 2 ex., 8. 5. 2012, 30. 6. 2012 vždy 1 obs. Dí; 26. 5. 2011 1 ex. obs. Vt; Mašovice – střelnice 27. 6. 2003 1 ex. obs. Vt; 19. 5. 2012 1 ex. obs. Dí; Načeratický kopec 9. 5. 2004, 7. 5. 2008 vždy 1 ex. obs. Vt; Tasovice – údolí Dyje 26. 4. 2007 1 ex. obs. Vt; Čížov – louka vedle celnice 11. 5. 2007 1 ex. obs. Vt; Hrabětice 24. 5. 2010, 24. 4. 2014 vždy 1 ex. obs. Vt; Ječmeniště 12. 5. 2008, 29. 4. 2010, 10. 9. 2012, 28. 3. 2014 vždy 1 ex. obs. Šv; Čížov – Hardegská stráň 12. 7. 2013 1 ex. obs. Šv; Mašovice – lom 3. 8. 2014 1 ex. obs. Šv.
Nejhojněji se vyskytuje v NP Podyjí ve stráních a terasách nad Dyjí pod Hradištěm a Znojmem a dále přes Kraví horu, Konice, Popice až do okolí Hnanic. Motýli navštěvují nektaronosné keře, na jaře často šeřík, v letním období komuli, nebo byliny, např. zběhovec nebo bodlák, rádi sají na vlhké půdě a někdy poletují na vyvýšených místech, např. kolem hrádku Lamplberk (Ječmeniště) nebo u Hradiště a Hnanic. V příznivých letech (např. 2003, 2008, 2012) bylo možno pozorovat několik motýlů na lokalitě, obvykle je výskyt spíše jednotlivý, ale každoročně se opakující.

3. Zerynthia polyxena (Denis et Schiffermüller, 1775)
– pestrokřídlec podražcový A
Chráněný druh, vázaný na výslunná stanoviště s výskytem živné rostliny housenek, podražce křovištního. V regionu jsou to lesostepní lokality, často okraje vinohradů, zplanělé plochy kolem polí a zahrad. Vývoj má jednogenerační, s letovým obdobím od pol. IV. do zač. VI. Přezimuje kukla.
Pozorování a doklady výskytu: Popice 1987 1 ex. obs. P. Lazárek, osobní sdělení; 26. 5. 1988 1 ex. obs. Vt; 15. 6. 1989 několik housenek, obs. Vt; 11. 5. 2002 4 ex. obs. Vt; 30. 4. 2005 2 ex. obs. Vt; 7. 5. 2008 23 ex obs. Vt; Šobes – louka 16. 5. 1988 2 ex., 11. 5. 1989 5 ex., 15. 5. 1989 2 ex., 24. 5. 1989 1 ex., 29. 5. 1989 2 ex., 6. 7. 1989 30 housenek, 3. až 16. 5. 1990 19 ex., 1991, 1994, 1995, 2001, 2007 vždy více ex. obs. Šv; 2. 6. 1991 5 ex., 16. 5. 1992 3 ex., 10. 5. 1993 6 ex., 17. 5. 1994 1 ex., 25. 6. 1996 20 housenek, 1997,1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2007, 2008, 2009, 2014, 2015 každoročně 1 až 5 ex. obs. Vt; 13. 5. 2001, 4. 5. 2002 vždy 5 ex., 4. až 24. 5. 2003 11 ex., 1. 5. 2004 1 ex., 1. 5. 2007 5 ex. obs. Dí; Hradiště 12. 5. 1994 1 ex., 11. 6. 1997 8 housenek obs. Vt; 1995, 2001, 2003, 30. 4. 2008, 2012, 18. 4. 2014 vždy více ex. obs. Šv; 23. 4. 2000 2 ex., 4. 5. 2001 3 ex., 1. 5. 2010 2 ex. obs. Dí; Vémyslice – Kocourky 14. 6. 2002 housenky obs. Vt; Podmolí – Lipinská louka 18. 5. 2002 3 ex., 12. 6. 2003 housenky, 21. 5. 2005, 14. 5. 2008, 18. 5. 2009 vždy 2 ex., 21. 6. 2011 25 housenek obs. Vt; Hnanice – vinohrady 30. 4. 2003, 4. 5. 2003, 12. 5. 2003 vždy více ex., 30. 4. 2012, 19. 5. 2013, 27. 4. 2014 vždy více ex., 17. 6. 2014 desítky až stovky housenek, 12. 5. 2015 2 ex., 5. 5. 2016 1 ex. obs. Šv; 21. 6. 2011 6 housenek obs. Ví; Načeratický kopec 9. 5. 2004 10 ex., 30. 4. 2005 2 ex., 3. 5. 2005 4 ex. obs. Vt; květen 2009 4 ex. obs. Šv; Tasovice – údolí Dyje 26. 4. 2007 2 ex. obs. Vt; Znojmo – Kraví hora 1. 5. 2007 5 ex., 14. 4. 2012, 28. 4. 2012 vždy 1 ex. obs. Dí; Pravice 28. 4. 2009 10–15 ex., 30. 4. 2014 1 ex. obs. Šv; Hrabětice 17. 5. 2009 3 ex. obs. Šv; 20. 6. 2011 20 housenek obs. Vt; Podmolí 14. 5. 2011 1 ex. obs. Šv; 29. 4. 2012 1 ex. obs. Dí; Ječmeniště 19. 4. 2014 1 ex obs. Šv; Šatov – Peklo 1. 5. 2014 1 ex. obs. Šv; Hrušovany n. J. 20. 5. 2014 1 ex. obs. Ví.
Sbírkové doklady z minulosti (Švestka et Vítek 1988) potvrzují hojné rozšíření ještě v první polovině 20. století, zejména v Podyjí. Od 50. let již nebyl pozorován zřejmě i v důsledku omezeného přístupu do hraničního pásma a byl považován v regionu za nezvěstný druh. Pravděpodobně však stále přežíval v malé početnosti, např. v křovinatých okrajích louky pod vinicí Šobes a ve vinohradech u Popic, po roce 1980 až do současnosti se začaly množit nálezy jednak v širším okolí Znojma (Hrušovany n. J., Pravice, Hrabětice, Načeratice, Podmolí, Ječmeniště, Šatov) a zejména v Podyjí (Popice, Šobes, Hradiště, Hnanice), kde byl zjištěn i lokálně hojný výskyt. Početnost na lokalitách kolísá od ojedinělého po hojný výskyt v některých letech, např. pod Šobesem byl hojný výskyt zjištěn v letech 1990–1995 (v roce 1990 desítky motýlů a cca 300 housenek, v dalších letech se početnost výrazně snížila) nebo v okolí Hnanic v r. 2014 (desítky až stovky housenek). Pravidelný každoroční výskyt se opakuje mimo výše uvedených dvou lokalit také na Hradišti a v okolí Popic, případně u Pravic a Hrabětic. Ojedinělý výskyt na některých místech (Šatov, Ječmeniště) svědčí o šíření motýlů v krajině při hledání vhodných stanovišť se živnou rostlinou.

4. Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
– jasoň dymnivkový A
Žije na světlinách, pasekách a okrajích luk v listnatých lesích, kde rostou živné rostliny housenek, především dymnivka bobovitá. Patří mezi druhy v ČR výrazně ustupující. Vývoj má jednogenerační, s letovým obdobím v V. a VI. Přezimuje vajíčko.
Pozorování a doklady výskytu: Šobes – louka 1988,1989, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2007 každoročně desítky ex. obs. Šv; 1991, 1994, 2001, 2002, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 každoročně desítky ex. obs. Vt; 17. až 24. 5. 2003 hojný výskyt, 1. 5. 2007 10 ex. obs. Dí; Vranov n. D. – pod Ledovými slujemi 1989, 2007, 2009, 2012 vždy desítky ex. obs. Šv; 1993, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 vždy 3 až 10 ex. obs. Vt; Bítov – Cornštejn 18. 5. 1989, 20. 5. 1990 vždy více ex. obs. Vt; Hradiště – Široká louka 14. 5. 1990 více ex., 24. 5. 1997 3 ex., 30. 5. 2012 5 ex., 13. 5. 2014 3 ex. obs. Vt; 1. 5. 2007 10 ex., 29. 4. 2012 5 ex. obs. Dí; Čížov – louka vedle celnice 1995, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 každoročně 10–20 ex. obs. Vt; Podmolí – Lipinská louka 1995, 1998, 1999, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 každoročně desítky ex. obs. Vt; Lukov – Sloní hřbet 16. 5. 2001, 29. 5. 2001 vždy 1 ex. obs. Vt; Lukov 19. 5. 2016 1 ex. obs. Šv; Havraníky 24. 5. 2004 3 ex. obs. Dí; Lukov – Gálišská louka 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 každoročně desítky ex. obs. Vt; 19. 5. 2012 25 ex. obs. Dí; Střelice 13. 5. 2007 15–20 ex. obs. Hš; Vranov n. D. – Ptačí vrch 8. 5. 2009 2 ex. obs. Sa; Mašovice – Šafářka 28. 5. 2010 2 ex. obs. Sa; Hnanice – Fládnitzská chata 15. 5. 2012 1 ex. obs. Šv; Uherčice 1. 6. 2014 5–6 ex. obs. Hš; Lukov – Uhlířova louka 19. 5. 2016 5 ex. obs. Šv.
Na Znojemsku, zejména v NP Podyjí, je dosud rozšířený a lokálně hojný v důsledku vhodných podmínek a postupů ochrany. Motýli se soustřeďují na květnatých loukách v kaňonu Dyje a často i na úbočích strání s východní až západní expozicí. V minulosti vymizel v okolí Tavíkovic (v první čtvrtině 20. století). Obdobně zanikla koncem 70. let 20. století i početná populace objevená na počátku 70. let v údolí potoka Únanovka (mezi Únanovem a Tvořihrází), kde byl poslední motýl pozorován v roce 1979. Nová lokalita výskytu na Znojemsku byla objevena v roce 2007 u obce Střelice, severně od Znojma. Populace v NP Podyjí jsou zřejmě nejpočetnější v rámci celé ČR. Motýly je možno každoročně pozorovat mezi Znojmem až Uherčicemi na loukách podél Dyje i ve stráních nad nimi. Na některých místech, např. pod Šobesem, na Lipinské a Gálišské louce nebo pod Ledovými slujemi, je možno pozorovat na dosud nepokosených loukách i desítky jedinců v jednom dni.

5. Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
– jasoň červenooký V
Druh vázaný na otevřené biotopy bez souvislého vegetačního krytu. V minulosti žil na skalnatých a stepních lokalitách na jižních svazích nad Dyjí s výskytem živných rostlin housenek, rozchodníku bílého a r. velkého. V Podyjí žil poddruh P. apollo marcomanus Kammel s jednogeneračním vývojem a letovým obdobím v VII. a VIII. Přezimuje housenka ve vaječném obalu.
Lokality výskytu se nacházely od Znojma až po Uherčice a dále v Rakousku po Raabs an der Thaya, hojnější byl např. u Znojma, Vranova n. D. a Bítova (Švestka 1977, Švestka et Vítek 1988, Šumpich 2011). Nejdříve motýl vymizel z okolí Znojma (kolem roku 1910), později ve 20. letech z okolí Vranova n. D. a Bítova a poslední, nedoložený údaj je od Uherčic z roku 1935. Poslední doložený údaj o výskytu druhu na území celé ČR je z 22. 7. 1928 z hradu Cornštejn.
Možnost návratu do Podyjí by mohla spočívat v repatriaci druhu (ovšem jiného poddruhu a po odpovídající přípravě) obdobně jako na vrch Kotouč u Štramberku v roce 1986. Posilování populace tohoto motýla umělým chovem a vypouštěním do přírody je odzkoušeno např. v NP Pieniny na Slovensku.Obsah článku v PDF / Download PDF