SYSTEMATICKÝ PŘEHLED DRUHŮ

strana 2: Otakárkovití – Papilionidae
strana 3: Běláskovití – Pieridae
strana 4: Modráskovití – Lycaenidae
strana 5: Babočkovití – Nymphalidae
strana 6: Soumračníkovití – Hesperiidae
strana 7: Vřetenuškovití – Zygaenidae

Čeleď: Soumračníkovití – Hesperiidae

Ze 17 druhů soumračníkovitých, zjištěných v ČR, bylo na Znojemsku zjištěno 15 druhů, z nichž tři se vyskytují zcela ojediněle. Jsou to Pyrgus armoricanus a Thymelicus acteon, kteří jsou na hranici vyhynutí. Spialia orbifer byl zjištěn jen jednou v celé ČR.
Ve sledovaném období 1969–2016 došlo ke dvěma změnám v zastoupení druhů čeledi soumračníkovitých. Byly objeveny druhy Pyrgus armoricanus a Spialia orbifer.

116. Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
– soumračník máčkový – A
Všeobecně rozšířený druh, žijící na stepích, suchých loukách, kamenitých lokalitách, kolem polních cest, kde rostou živné rostliny housenek, čičorka, štírovník, podkovka. Vývoj má dvougenerační (IV. až V., pol. VII. až VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Havraníky 26. 7. 1988 obs. Vt; Šobes 10. 5. 1993 obs. Vt; 23. 4. 2012 obs. Šv; Podmolí 13. 5. 1993, 26. 5. 1995 obs. Vt; Lukov 1996, 15. 5. 2008 obs. Vt; Načeratický kopec 9. 5. 2004, 30. 4. 2005 obs. Vt; Znojmo – Kraví hora 1994 obs. Ma; Hnanice 28. 7. 2002, 26. 4. 2003, 29. 6. 2003, 20. 4. 2012 obs. Šv; Jamolice 5. 8. 2004 obs. Šv; Tasovice 26. 4. 2007 obs. Vt; Hradiště 18. 7. 2007 obs. Šv; Čížov 8. 5. 2008 obs. Vt; 23. 7. 2013 obs. Šv; Ječmeniště 12. 5. 2008, 18. 7. 2008, 21. a 22. 4. 2009, 29. 4. 2010, 27. 7. 2010, 9. 8. 2010 obs. Šv; Mašovice 28. 4. 2011, 24. až 28. 4. 2012, 8. 4. 2014, 22. 4. 2016, 30. 4. 2016 obs. Šv.
Na Znojemsku žije na mnoha místech, často je hojný. Motýli létají rychle nízko nad zemí, sluní se na vegetaci, kamenech a vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. pampelišku.

117. Carcharodus alceae (Esper, 1780)
– soumračník slézový – A
Lokální, nehojný druh, žijící na stepních lokalitách, křovinatých lesostepích, výslunných svazích, polních cestách, okrajích vinic, druhotných stanovištích, kde rostou živné rostliny housenek, sléz a topolovka. V podmínkách Znojemska má tři generace (pol. IV. až V., pol. VI. až VII., pol. VIII. až IX.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Šobes 2. 6. 1991, 19. 7. 1994 obs. Vt; 26. 5. 2004 obs. Šv; Hnanice 1994 obs. Vt; 4. 7. 2006, 5. 5. 2016 obs. Šv; Ječmeniště 20. 6. 2008, 8. 7. 2008, 18. 7. 2008, 4. 8. 2008, 22. 8. 2008, 2. 9. 2008, VII. 2009, VIII. 2009, 7. 7. 2010, 16. 7. 2010, 25. 8. 2010, 4. 8. 2016, 7. 8. 2016, 28. 8. 2016, 2. 9. 2016 obs. Šv; Šatov – Peklo 3. 9. 2012 obs. Šv; Znojmo – město 12. 5. 2014, 20. 7. 2014 obs. Šv; Hradiště 18. 8. 2014 obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje lokálně, obvykle jednotlivě, hojnější výskyt byl zaznamenán v letech 2008 až 2010 a 2016 na lokalitě Ječmeniště. Motýli létají rychle nízko nad zemí, sluní se na listech i holé zemi, sají na vlhké půdě, vyhledávají květy bylin, např. pampelišku, čičorku, žebříček.

118. Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)
– soumračník skořicový – C
Velmi lokální a vzácný druh, žijící na výslunných skalnatých stepích, kamenitých vápencových stráních i druhotných stanovištích, kde roste živná rostlina housenek, krvavec menší. V podmínkách Znojemska má dvougenerační vývoj (pol. IV. až pol. VI., VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Lubnice 15. 8. 2007 2 ex. obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje velmi vzácně a jednotlivě. Motýli létají rychle nízko nad vegetací, sluní se na rostlinách, kamenech i holé zemi, vyhledávají květy bylin, např. štírovník, hlaváč aj.

119. Spialia orbifer (Hübner, 1823)
– soumračník kruhoskvrnný – C
Velmi vzácný druh, který z jihu sporadicky zalétá až do střední Evropy. Žije na výslunných skalnatých stepích, kamenitých vápencových stráních, kde roste živná rostlina housenek, krvavec menší. Vývoj má dvougenerační (V. až VI., VII. až VIII.). Přezimuje housenka.
V ČR byl zjištěn jeden exemplář na vřesovišti u Havraníků 16. 5. 1998 (Šumpich 2011).

120. Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
– soumračník jahodníkový – A
Rozšířený a hojný druh, žijící na svěžích i suchých loukách, stepích i lesostepích, výslunných svazích i druhotných stanovištích, kde rostou živné rostliny housenek, mochny, ostružiníky, jahodníky aj. V podmínkách Znojemska byla dosud pozorována jarní generace (pol. IV. až zač. VI.). Přezimuje kukla.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Čížov 1994 obs. Ma; Vranov n. D. 1994 obs. Ma; 28. 4. 2010 obs. Šv; Lukov 30. 4. 2002, 3. 5. 2005, 9. 5. 2008 obs. Vt; Hnanice 28. 5. 2002, 8. 6. 2004, 18. 4. 2012, 12. 5. 2012, 5. 5. 2016, 22. 5. 2016 obs. Šv; Hradiště 25. 4. 2006, 20. 4. 2010, 22. 4. 2015, 27. 4. 2015 obs. Šv; Podmolí 11. 5. 2006, 18. 5. 2006 obs. Vt; Čížov 18. 5. 2006 obs. Vt; Tasovice 26. 4. 2007 obs. Vt; Jamolice 17. 5. 2008 obs. Šv; Ječmeniště 14. 4. 2009 obs. Šv; Miroslavské kopce 24. 4. 2009 obs. Vt; Mašovice 25. 4. 2012, 28. 4. 2012, 8. 4. 2014, 22. 4. 2016, 30. 4. 2016 obs. Šv; 1. 5. 2012 obs. Dí; Havraníky 8. 5. 2014 obs. Dí; Šobes 13. 4. 2016 obs. Šv; Popice 2. 6. 2016 obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje na mnoha místech, často je hojný. Motýli létají nízko nad vegetací, sluní se na rostlinách, sají na vlhké půdě a vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. pampelišku, jahodník aj.

121. Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)
– soumračník podobný – C
Velmi lokální a vzácný druh, žijící na skalních stepích, suchých loukách a pastvinách, neobdělávaných plochách, kde rostou živné rostliny housenek, mochny. Vývoj má dvougenerační (V. až VI., VII. až zač. X.). Přezimuje housenka.
Na Znojemsku byl zjištěn jeden exemplář u Popic 17. 5. 1982 (Švestka et Vítek 1988).

122. Pyrgus serratulae (Rambur, 1840)
– soumračník mochnový – B
Velmi lokální a vzácný druh, žijící na kamenitých stepních stráních, vřesovištích, pastvinách a úhorech, kde rostou živné rostliny housenek, mochny. Vývoj má jednogenerační (konec IV. až pol. VI.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Havraníky 26. 5. 1987, 26. 5. 2011 3 ex. obs. Vt; 21. 5. 2016 2 ex. obs. Dí; Hradiště 12. 5. 1994 1 ex., 5. 5. 2000 obs. Vt; Popice 16. 5. 1994 10 ex., 22. 5.1999 1 ex. obs. Vt; 2. 6. 2015 1 ex. obs. Šv; 21. 5. 2016 1 ex. obs. Dí; Šobes 26. 5. 1994 1 ex. obs. Vt; Černín 1. 6. 1994 obs. Vt; Podmolí 22. 5. 1999 1 ex. obs. Vt; Načeratický kopec 27. 5. 2005 1 ex. obs. Vt; Jamolice 13. 6. 2005 1 ex., 8. 6. 2006 1 ex. obs. Šv; Hnanice 12. 5. 2015 1 ex. obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje jednotlivě, nejčastěji na vřesovištích od Kraví hory až po Hnanice, hojnější výskyt byl zaznamenán v roce 1994 u Popic. Motýli létají rychle nízko nad vegetací, sluní se na listech i kamenech a vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. zběhovec, pampelišku, hvozdík.

123. Pyrgus carthami (Hübner, 1813)
– soumračník proskurníkový – A
Lokální, obvykle nehojný druh, žijící na teplých stepních a skalnatých lokalitách, stráních s řídkým vegetačním krytem, kde rostou živné rostliny housenek, mochny. Vývoj má jednogenerační (V. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Konice 1994 obs. Ma; 27. 5. 1998 obs. Vt; Popice 23. 5. 1994, 1. 6. 2015 obs. Vt; 23. 5. 2009 obs. Šv; Jamolice 11. 6. 2002, 20. 6. 2002, 5. 8. 2004, 19. 6. 2006, 17. 5. 2008 obs. Šv; Hnanice 23. 5. 2003, 30. 5. 2005, 25. 5. 2012, 6. a 7. 6. 2013 obs. Šv; 25. 6. 2009 obs. Vt; Načeratický kopec 27. 5. 2005, 1. 5. 2007 obs. Vt; Hradiště 20. 4. 2010 obs. Šv; Vevčice 7. 6. 2010 obs. Šv; Havraníky 26. 5. 2011 obs. Vt; 5. 6. 2011, 8. 5. 2014 obs. Dí.
Na Znojemsku se vyskytuje na řadě míst, nejčastěji na vřesovištích od Kraví hory až po Hnanice, kde je v některých letech hojný. Motýli létají rychle nízko nad zemí, sluní se na vegetaci, kamenech i holé zemi, rádi sají na vlhké půdě a vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. šalvěj, dobromysl, mateřídoušku aj.

124. Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
– soumračník černohnědý – A
Lokální, nehojný druh, žijící na výslunných stepích a lesostepích, svěžích i vlhkých loukách, kde rostou živné rostliny housenek, třtina, bezkolenec, válečka. Vývoj má jednogenerační (konec VI. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Lukov 4. 7. 1991, 1997 obst. Ma; Podmolí 26. 6. 1992, 21. 7. 1992 obs. Vt; Popice 2. 7. 1992 obs. Vt; 1995 obs. Ma; Šobes 1. 8. 1992, 19. 7. 1994 obs. Vt; Hnanice 19. 7. 1994 obs. Vt; 21. 6. 2002, 2. 7. 2002, 21. a 22. 7. 2013, 4. 7. 2015 obs. Šv; Konice 1998 obs. Ma; Hrabětice 24. 6. 2008 obs. Vt; Ječmeniště 7. 7. 2009, 7. 7. 2010, 16. 7. 2010, 17. 6. 2014 obs. Šv; 14. 7. 2013, 20. 7. 2013 (Šumpich et Vítek 2014).
Na Znojemsku se vyskytuje na nemnoha místech, obvykle spíše jednotlivě, hojnější výskyt byl zaznamenán v letech 2010 a 2014 na lokalitě Ječmeniště. Motýli poletují přerušovaně nad vegetací, sluní se na listech a vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. dobromysl, kozinec aj.

125. Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
– soumračník jitrocelový – A
Rozšířený, nehojný druh, žijící na suchých, svěžích i mokrých loukách, stepích i lesostepích, lesních pasekách, kde rostou živné rostliny housenek, různé trávy, např. třtina, válečka, bojínek, srha, bezkolenec. Vývoj má jednogenerační (V. až VI.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Čížov 9. 6. 1995 obs. Vt; Havraníky 1996 obs. Ma; Vranov n. D. – Braitava 10. 5. 1998 obs. Vt; Lukov 10. 5. 2002 obs. Vt; Hnanice 12. 5. 2003, 25. 5. 2012, 22. 5. 2016 obs. Šv; Vranov n. D. – pod Ledovými slujemi 16. 5. 2006, 11. 5. 2007 obs. Vt;14. 6. 2008, 20. 5. 2009, 13. 6. 2013, 2. 6. 2015 obs. Šv; Podmolí 18. 5. 2006, 18. 5. 2009, 16. 5. 2011 obs. Vt; Jamolice 8. 6. 2006, 17. 5. 2008 obs. Šv; Šobes 14. 5. 2008 obs. Vt; Hrabětice 17. 5. 2009 obs. Šv; Mašovice 2. 5. 2011, 6. 5. 2012 obs. Šv; Hradiště 6. 6. 2013 obs. Šv; Podmyče 2. 6. 2015 obs. Šv; Hrabušice 23. 5. 2016 obs. Šv.
Na Znojemsku se vyskytuje na mnoha lokalitách, obvykle jednotlivě. Motýli posedávají a sluní se na vegetaci, vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. kakost, smolničku, jetel, vikev aj.

126. Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)
– soumračník metlicový – A
Všeobecně rozšířený druh, žijící na lesostepích, suchých i vlhkých loukách, okrajích lesů a vinic, kolem polních cest, kde rostou živné rostliny housenek, trávy, např. medyněk, psárka, srha, válečka. Vývoj má jednogenerační (VI. až VIII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Havraníky 1994 obs. Dí; Čížov 1994 obs. Dí; Hnanice 12. 6. 2002, 19. 6. 2011 obs. Šv; Jamolice 11. 6. 2002, 5. 7. 2013 obs. Šv; Popice 12. 6. 2002 obs. Šv; Mašovice 14. 6. 2011, 22. 6. 2014, 16. 6. 2015, 24. 6. 2015, 28. 6. 2015 obs. Šv; Ječmeniště 12. 6. 2008 obs. Šv; Hrabětice 3. 6. 2009 obs. Šv; Hradiště 29. 6. 2015 obs. Šv.
Na Znojemsku je na mnoha lokalitách hojný. Motýli poletují nad vegetací, sluní se na rostlinách, rádi sají na mokré půdě, vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. hvozdík, chrastavec, šalvěj aj.

127. Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1806)
– soumračník čárečkovaný – A
Všeobecně rozšířený druh, žijící na stepích, suchých i vlhkých loukách, okrajích lesů a vinic, kolem polních cest, kde rostou živné rostliny housenek, trávy, např. srha, válečka, jílek, bojínek, třtina. Vývoj má jednogenerační (VI. až VIII). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Čížov 1994 obs. Dí; 12. 7. 2013, 24. a 25. 6. 2015 obs. Šv; Popice 12. 6. 2002 obs. Šv; Hnanice 12. 6. 2002, 2. 7. 2002, 11. 6. 2012 obs. Šv; Ječmeniště 12. 6. 2008, 20. 6. 2008, 8. 7. 2008, 7. 7. 2010 obs. Šv; Hradiště 15. 7. 2010 obs. Šv; Jamolice 5. 7. 2013, 13. 6. 2015 obs. Šv; Mašovice 22. 6. 2014, 25. 6. 2015, 24. 6. 2016 obs. Šv.
Na Znojemsku je na mnoha lokalitách hojný. Motýli poletují nad vegetací, sluní se na rostlinách, rádi sají na mokré půdě, vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. dobromysl, hvozdík, chrastavec, šalvěj aj.

128. Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)
– soumračník žlutoskvrnný – C
Velmi vzácný druh, žijící na lesostepích a křovinatých lesních stráních, kde rostou živné rostliny housenek, trávy, např. válečka, pýr, třtina. Vývoj má jednogenerační (konec VI. až VII.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu: Čížov – Hardegská stráň 11. 7. 2013 1 ex. lgt., coll. Šv (Šumpich et al. 2014).
Na Znojemsku byl dosud znám výskyt na jediné lokalitě v NP Podyjí, a to z Vranova n. D. z roku 1955 (Šumpich 2011). Nález z roku 2013 potvrdil velmi vzácný výskyt v regionu. Motýli rychle poletují nad vegetací, sluní se na listech a kamenech a sají nektar z různých bylin.

129. Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
– soumračník čárkovaný – A
Lokální, nehojný druh, žijící na stepích, suchých lokách, pastvinách, kamenitých biotopech, kde rostou živné rostliny housenek, kostřava ovčí, smilka tuhá. Vývoj má jednogenerační (konec VII. až zač, IX.). Přezimuje housenka ve vaječném obalu.
Pozorování a doklady výskytu: Konice 28. 5. 1987 obs. Jo; Popice 22. 6. 1988 obs. Jo; Havraníky 26. 7. 1988, 24. 8. 1997, 23. 8. 1998, 15. 7. 2014, 27. 8. 2015 obs. Vt; Šobes 21. 8. 1993, 24. 8. 1997 obs. Vt; Podmolí 24. 8. 1997 obs. Vt; Hnanice 28. 7. 2002, 1. 8. 2002, 10. 8. 2006, 22. 7. 2011, 1. 8. 2012, 16. 8. 2012, 6. 8. 2013, 15. 8. 2016 obs. Šv; 7. 8. 2009 obs. Vt; Vevčice 29. 7. 2002, 10. 8. 2004 obs. Šv; Jamolice 4. a 5. 8. 2004, 12. 8. 2004 obs. Šv; Mašovice 20. 8. 2005 obs. Vt; 3. 8. 2014 4 ex., 10. 8. 2014 obs. Šv; Hradiště 20. 8. 2005 obs. Vt; 9. 8. 2015, 26. 8. 2015 obs. Šv; Znojmo – Kraví hora 1. 8. 2006, 18. 8. 2014 obs. Vt; Ječmeniště VII. 2009, VIII. 2009 obs. Šv; Vranov n. D. 8. 7. 2012 obs. Šv; Načeratický kopec 16. 8. 2014 obs. Vt.
Na Znojemsku se vyskytuje obvykle jednotlivě. Motýli létají velmi rychle nad vegetací, sluní se na rostlinách i povrchu země, vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. bodlák, hlaváč, jestřábník aj.

130. Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
– soumračník rezavý – A
Rozšířený a lokálně hojný druh, žijící na stepích, suchých i vlhkých loukách, lesních pasekách, suchých a skalnatých biotopech, kde rostou živné rostliny housenek, trávy, např. srha, bezkolenec, válečka, bojínek, třtina aj. Vývoj má jednogenerační, v nejteplejších polohách ČR se může objevit částečná druhá generace (konec V. až zač. VIII., konec VIII. až IX.). Přezimuje housenka.
Pozorování a doklady výskytu – příklady: Čermákovice 15. 8. 1989 obs. Št; Čížov 9. 6. 1995 obs. Vt; 16. 6. 2012 obs. Dí; Hnanice 28. 5. 2002, 1. 6. 2002, 2. 7. 2002, 19. 6. 2011, 3. 6. 2014 obs. Šv; Tavíkovice 11. 6. 2002 obs. Šv; Jamolice 11. 6. 2002 obs. Šv; Tulešice 20. 7. 2004 obs. Št; Šobes 14. 7. 2005 obs. Šv; 21. 5. 2012 obs. Vt; Vranov n. D. 1. 6. 2006 obs. Vt; 14. 6. 2008 obs. Šv; Hradiště 8. 7. 2008, 12. 7. 2010 obs. Šv; Ječmeniště 8. 7. 2008, 7. 7. 2009, 7. 7. 2010, 27. 7. 2010 obs. Šv; Hrabětice 28. 5. 2009 obs. Vt; 3. 6. 2009 obs. Šv; Mašovice 16. 6. 2014 obs. Šv; 22. 6. 2015 obs. Vt; Podmyče 14. 6. 2016 obs. Šv.
Na Znojemsku žije na mnoha místech, druhá generace dosud nebyla zaznamenána. Motýli létají rychle nad vegetací, sluní se na rostlinách, vyhledávají květy nektaronosných bylin, např. chrastavec, ostružiník, chebdí aj.Obsah článku v PDF / Download PDF