We dedicate this contribution to our excellent colleague Ivo Těťál (April 12, 1956 – November 7, 2020).
Tento příspěvek věnujeme skvělému kolegovi Ivo Těťálovi (12. 4. 1956 – 7. 11. 2020).

Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ–586 01, Jihlava, e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz (corresponding author)

Abstract: We report here the first record of harvestman Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) from the Czech Republic. Three specimens of this species with an Alpine-Dinaric distribution were discovered in material collected in the Šumava Mountains, southwestern Czech Republic in 2013.

Abstrakt: V tomto příspěvku předkládáme informace o prvním nálezu sekáče Amilenus aurantiacus (Simon, 1881) v České republice. Tři exempláře tohoto druhu s alpsko-dinárským rozšířením byly objeveny v materiálu shromážděném na Šumavě, v jihozápadní části České republiky, v roce 2013.Obsah článku v PDF / Download PDF