Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ–586 01, Jihlava, e-mail: bezdecka@muzeum.ji.cz (corresponding author)
Milan Pěnča: Šardice 470, CZ–696 13, Šardice
Nikola Budnikov: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, CZ–165 21, Prague

Abstract: During the last two decades a yet unidentified invasive species of harvestmen known under the provisional name Leiobunum sp. A has been spreading over Europe. The occurrence of this species, remarkable by its long legs and tendency to form large aggregations, has so far been reported from several countries in western, central and northern Europe. In this paper we provide an information on the first record of this species in the Czech Republic. Given its current range with the core in the Benelux and the Rhineland, the discovery of a remote small population in the southeast of the Czech Republic is interesting.

Abstrakt: Během posledních dvou dekád se Evropou šíří dosud neidentifikovaný invazní druh sekáče známý pod provizorním jménem Leiobunum sp. A. Výskyt tohoto druhu, nápadného dlouhýma nohama a sklonem k tvorbě velkých shluků, byl dosud hlášen z několika zemí v západní, střední a severní Evropě. V tomto příspěvku přinášíme informace o prvním nálezu tohoto druhu na území České republiky. Vzhledem k jeho současnému areálu, jehož jádro se nachází v Beneluxu a v Porýní, je odlehlý nález malé populace na jihovýchodě České republiky zajímavý.Obsah článku v PDF / Download PDF