Archiv ročníku 8-9 – 2010

8/2010

Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu

Scheelite Mineralisation ofthe Ca-Skarns in Žulová Batholith and Třebíč Batholith (Czech Republic)

Autoři: Kateřina Žaludková, Zdeněk Losos, Josef Večeřa

Článek v PDF

Botanický průzkum lokality Malý Pařezitý v Jihlavských vrších

Botanical research of Malý Pařezitý in Jihlavské vrchy hills

Autoři: Libor, Ekrt, Ester Ekrtová, Luděk Čech

Článek v PDF

Harvestmen (Arachnida, Opiliones) of the Tatra Mountains (Slovakia)

Sekáči (Arachnida, Opiliones) Tater (Slovensko)

Autoři: Ivan Mihál, Stanislav Korenko, Peter Gajdoš

Článek v PDF

Harvestmen (Opiliones) of Zvolen

Sekáči (Opiliones) Zvolena

Autoři: Slavomír Stašiov, Lenka Hazuchová, Ivan Mihál

Článek v PDF

Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009

Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009

Autor: Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Mravenci ve sbírkách Muzea Kroměřížska

Ants in the collections of the Museum of Kroměřížska district

Autoři: Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková

Článek v PDF

Mravenci ve sbírkách Vlastivědného muzea v Olomouci

Ants in the collections ofthe Regional Museum in Olomouc

Autoři: Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková

Článek v PDF

Ryzí stříbro z Helenína (jihlavský rudní revír)

Native silver from Helenín (Jihlava Ore District)

Autoři: Karel Malý, Stanislav Houzar, Jindřich Štelcl

Článek v PDF

Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu

Unusual site of Polycnemum arvense near Náměšť nad Oslavou (Czech Republic, Moravia) and some notes on ecology of the species

Autor: Jan Roleček

Článek v PDF

7/2009

Důlní vody v jihlavském rudním revíru

Mine drainage in Jihlava ore district

Autoři: Karel Malý, Eva Koišová

Článek v PDF

Limnologická studie dvou vybraných fluviálních jezer řeky Svratky v Milovské kotlině

Limnological Study of Two Chosen Oxbow Lakes of the Svratka River in Milovy fold

Autor: Petra Havlíková

Článek v PDF

Významná lokalita plavuníků ve Žďárských vrších

Significant locality of Diphasiastrum species in the Žďárské vrchy Mts. (Czech Republic)

Autoři: Vladimír Zabloudil, Jaroslav Koblížek, Vladimír Růžička, Jan Lacina

Článek v PDF

Zajímavé neofyty na elektrárenské popílkové haldě v Oslavanech

lnteresting neophytes on the fly ash dump near a power station in Oslavany, Czech Republic

Autor: Karel Sutorý

Článek v PDF

Mravenci ve sbírkách Orlického muzea v Chocni

Ants in the collections of the Orlické Museum in Choceň

Autoři: Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková

Článek v PDF

Nové nálezy mravence rašelinného – Formica picea na Českomoravské vrchovině

New findings of the black bog ant – Formica picea in the Bohemian-Moravian Highlands (the Czech Republic)

Autoři: Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková

Článek v PDF