Archiv ročníku 4-5 – 2008

4/2008

Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum

Geikielite-cassiterite assemblage in spinel marble near Třebenice, Western Moravia, Moldanubian Zone

Autoři: Stanislav Houzar, Vladimír Šrein

Článek v PDF

Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu

Kaňkite from Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Czech Republic)

Autoři: Eva Kocourková, Jan Cempírek, Zdeněk Losos

Článek v PDF

Krásivky Přírodních rezervací „Chvojnov“ a „Na Oklice“

Desmids of the Nature Reserves „Chvojnov“ and „Na Oklice“

Autor: Jan Šťastný

Článek v PDF

Floristický a vegetační průzkum horní části údolí potoka Strouha u Telče

Floristic and vegetation research the upper part of Strouha valley

Autoři: Ester Ekrtová, Libor Ekrt

Článek v PDF

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Mlýnský potok a Uhlířky (CHKO Žďárské vrchy)

Inventorization of the flora and vegetation of Mlýnský potok and Uhlířky reserve

Autoři: Jiří Juřička, Kamila Juřičková

Článek v PDF

Floristický a vegetační průzkum lokality Pilný rybník v Jihlavských vrších

Floristic and vegetation research of Pilný fi shpond

Autoři: Michal Plunder, Ester Ekrtová, Luděk Čech

Článek v PDF

Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku

Dicranolasma scabrum – a new harvestman for the Czech Republic

Autor: Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografi í prací z let 1869 až 2007

The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007

Autor: Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů (Lepidoptera) lokality Kratochvílův Mlýn u obce Číhalín (kraj Vysočina)

Results of the research of butterfl ies and moths (Lepidoptera) of Kratochvílův Mlýn near Číhalín (Vysočina Region)

Autor: Ivo Dvořák

Článek v PDF

Vodní měkkýši Moravské Dyje

Aquatic molluscs of Moravská Dyje River

Autor: Luboš Beran

Článek v PDF

Rozšíření hraboše mokřadního (Microtus agrestis) na Českomoravské vrchovině

Distribution of the fi eld vole (Microtus agrestis) in the Bohemian-Moravian Highlands

Autoři: Miloš Anděra, Petr Zbytovský

Článek v PDF

Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část I: Hmyzožravci (Insectivora), letouni (Chiroptera)

Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Českomoravská vrchovina Highland in collections of Hussite museum in Tábor. Part I: Insectivores (Insectivora), bats (Chiroptera)

Autor: Petr Zbytovský

Článek v PDF

5/2008

Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu

Kaňkite from Stříbrné Hory near Havlíčkův Brod

Autoři: Jaroslav Havlíček, Karel Malý

Článek v PDF

Mechorosty severozápadní části Brtnické vrchoviny

Bryophytes of the northwest part of the Brtnická vrchovina Highlands

Autor: Tomáš Berka

Článek v PDF

Inventarizace fl óry a vegetace Přírodní rezervace Branty (CHKO Žďárské vrchy)

Inventarization of fl ora and vegetation of Branty reserve

Autoři: Jiří Juřička, Kamila Juřičková

Článek v PDF

Floristický a vegetační průzkum lokality Nad Vírem

Floristic and vegetation survey of the locality Nad Vírem

Autor: Pavel Lustyk

Článek v PDF

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Přírodní rezervace Rašeliniště Bažantka

Floristic and vegetation research of Bažantka fen reserve

Autor: Michal Plunder

Článek v PDF

Flóra Přírodní rezervace Suché skály

Flora of the Suché skály Nature Reserve

Autor: Petr Šmarda

Článek v PDF

Vegetace suchých acidofi lních trávníků v oblasti třebíčského žulosyenitového plutonu

Dry acidophilous grassland vegetation in the area of Třebíč granosyenite pluton

Autoři: David Zelený, Ching-Feng Li

Článek v PDF

Floristický a vegetační průzkum lokality Horní Mrzatec v Jihlavských vrších

Floristic and vegetation research of the Horní Mrzatec fi shpond in Jihlavské vrchy hills

Autoři: Ester Ekrtová, Luděk Čech

Článek v PDF

Květena a vegetace Přírodní památky Toužínské stráně u Dačic

Flora and vegetation of the Toužínské stráně nature monument near the town of Dačice

Autoři: Libor Ekrt, Ester Ekrtová

Článek v PDF

Inventarizační průzkum vybraných skupin bezobratlých PP Toužínské stráně

Inventory survey of selected invertebrates of Toužínské stráně nature reserve (NR)

Autoři: Petr Hesoun, Aleš Jelínek, Václav Křivan

Článek v PDF

Mravenci Českomoravské vrchoviny

The ants of the Bohemian-Moravian Highlands

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Současný stav populací mravenců podrodu Coptoformica v České republice

The present state of populations of Coptoformica ants in the Czech Republic

Autoři: Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková

Článek v PDF

Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého

Memory of dr. Vladimír Šilhavý

Autor: Pavel Bezděčka

Článek v PDF