Karel Malý: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ-586 01 Jihlava, e-mail: maly@muzeum.ji.cz

V červnu 2021 zemřel ve věku nedožitých 92 let člen České geologické společnosti a laureát medaile Radima Kettnera za celoživotní přínos české mineralogii prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.Obsah článku v PDF / Download PDF