Archiv ročníku 6-7 – 2009

6/2009

Mykologický inventarizační průzkum NPR Velký Špičák

Mycological stocktaking survey of The National Nature Reservation Velký Špičák

Autor: Marek Brom

Článek v PDF

Současné lokality Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs na Českomoravské vrchovině

Recent localities of Hamatocaulis oernicosus (Mitt.) Hedenäs on the Bohemian-Moravian Highlands

Autoři: Tatiana Štechová, Milan Štech

Článek v PDF

Výskyt žábronožky letní (Branchipus schaefferi) a listonoha letního (Triops cancriformis) v bývalém vojenském tankodromu u Rančířova

Occurrence of Branchipus schaefferi and Triops cancriformis in former military tank training area near the village of Rančířov

Autoři: Jaromír Maštera, Lukáš Merta, Vít Zavadil

Článek v PDF

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera)
z Českomoravské vrchoviny – 1

lnteresting Records of Beetles (Coleoptera) from the Czech-Moravian Highlands – 1

Autoři: Václav Křivan, Robert Stejskal

Článek v PDF

Rozšíření rejsce černého (Neomys anomalus) na Českomoravské vrchovině

Distribution of the Miller‘s water shrew (Neomys anomalus) in the Bohemian-Moravian Highlands

Autoři: Miloš Anděra, Petr Zbytovský

Článek v PDF

Drobní savci (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) z Českomoravské vrchoviny ve sbírkách Husitského muzea v Táboře. Část II. Hlodavci (Rodentia)

Small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) from the Bohemian-Moravian Highlands in collections of the Hussite Museum in Tábor. Part II. Rodents (Rodentia)

Autor: Petr Zbytovský

Článek v PDF

Vzpomínka na myrmekologa Karla Samšiňáka

To the memory of a myrmecologist Karel Samšiňák

Autoři: Pavel Bezděčka, Klára Bezděčková

Článek v PDF

Zemřel Zdeněk Šesták (1932–2008)

Zdeněk Šesták died (1932–2008)

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Průvodce po geologických zajímavostech kraje Vysočina – Recenze

A guide to geological objects of interest of the Vysočina region – Review

Autor: Jan Juráček

Článek v PDF

7/2009

Chemismus karbonátů jihlavského rudního revíru

Chemistry of carbonates from Jihlava Ore District

Autor: Karel Malý

Článek v PDF

Mykologický inventarizační průzkum PR V Klučí

Mycological stocktaking survey of The Nature Reservation V Klučí

Autor: Marek Brom

Článek v PDF

Inventarizace flóry a vegetace Přírodní památky Suché kopce (CHKO Ždárské vrchy)

Inventarization of flora and vegetation of Suché kopce reserve

Autoři: Jiří Juřička, Kamila Juřičková

Článek v PDF

Vodní měkkýši Vodní nádrže Sedlice

Aquatic molluscs of the Sedlice Water Reservoir

Autor: Luboš Beran

Článek v PDF

Malakofauna vybraných přírodních památek okresu Pelhřimov (PP Kejtovské louky a PP Rašeliniště u Vintířova)

Molluscs of the Kejtovské louky Nature Monument and the Rašeliniště u Vintířova Nature Monument (Pelhřimov District, CZ)

Autor: Alena Mikovcová

Článek v PDF

Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) CHKO Litovelské Pomoraví

Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of Litovelské Pomoraví PLA

Autoři: František Šťáhlavský, Ivan H. Tuf

Článek v PDF

Vážky (lnsecta: Odonata) Třebíčska a okolí

Dragonflies (lnsecta: Odonata) of Třebíč Region and its surroundings

Autoři: Pavlína Peřinková, Oldřich Arnošt Fischer

Článek v PDF

Největší polykalická kolonie Formicaforeli (Hymenoptera: Formicidae) v České republice

The largest polycalic colony of Formicaforeli (Hymenoptera: Formicidae) in the Czech Republic

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF