Archiv ročníku 3 – 2007

Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě

Mineralogy of gold from alluvial sediments of streams between Želetava and Opatov, Western Moravia

Autoři: Stanislav Houzar, Pavel Škrdla, Milan Vokáč

Článek v PDF

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Floristic and vegetation research of Velký Špičák National Nature Reserve

Autoři: Ester Hofhanzlová, Libor Ekrt

Článek v PDF

Vodní měkkýši VN Vřesník a navazujícího toku Želivky

Aquatic molluscs of the Vřesník Water Reservoir and consequential part of the Želivka River

Autor: Luboš Beran

Článek v PDF

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) v centrální části Českomoravské vrchoviny

Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) in the central part of Bohemian-Moravian Highlands

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

An assessment of the sanitary importance of sixteen blowfly species (Diptera: Calliphoridae)

Hodnocení zdravotního významu šestnácti druhů bzučivkovitých (Diptera: Calliphoridae)

Autor: Oldřich Arnošt Fischer

Článek v PDF

Obojživelníci a plazi Pelhřimovska

Amphibians and reptiles of the Pelhřimov region

Autor: Jiří Moravec

Článek v PDF

Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu

Occurrence of tungsten mineralization at Vysoká near Havlíčkův Brod (Czech Republic)

Autoři: Petr Pauliš, Stanislav Kopecký

Článek v PDF