Archiv ročníku 25 – 2020

Regionálně-geologické postavení Au-Ag rudních revírů na Českomoravské vrchovině

Regional-geological position of Au-Ag ore districts in the Bohemian-Moravian Highlands

Autor: Stanislav Houzar

Článek v PDF

Mining and Metallurgy of the Ancient Athenians. Preliminary Results of the Research Campaigns at Ari in 2016 and at Frankolimano Thorikou in 2017

Těžba a metalurgie starých Athéňanů. Předběžné výsledky výzkumů v Ari v roce 2016 a ve Frankolimanu Thorikou v roce 2017

Autor: Frank Hulek

Článek v PDF

Dokumentace povrchových projevů hornických děl a jejich výpovědní hodnota

Documentation of surface manifestations of mining works and their informative value

Autor: Josef Večeřa

Článek v PDF

Krátká zpráva o situaci důlních děl v okolí modernizované železniční trati Rokycany – Plzeň

A brief report on the position of the old mining work along the Rokycany – Plzeň railway line in relation to its modernization, Czech republic

Autor: Petr Olišar

Článek v PDF

New research and discoveries related to the early Polish silver and lead metallurgy in Lesser Poland and Upper Silesia – remarks

Nový výzkum a objevy související s ranou polskou metalurgií stříbra a olova v Malopolsku a Horním Slezsku – poznámky.

Autor: Dariusz Rozmus

Článek v PDF

Důlní ventilátor z roku 1521 z Kutné Hory

Man-powered mining ventilation fan from 1521 AD Kutná Hora

Autoři: Ondřej Malina, Přemysl Brzák, Jiří Unger

Článek v PDF

Rudník Chvalata a ti druzí. Nové objevy železářských pracovišť 11. až počátku 13. století v Podkrušnohoří

Miner Chvalata and the others. New discoveries of iron bloomery workplaces from the 11th to the beginning of the 13th century in sub – Ore Mountains region.

Autoři: Kryštof Derner, Jiří Crkal, Vladimír Šrein, Blanka Šreinová, Jana Ulmanová, Petr Lissek, Petr Kočár

Článek v PDF

Pozemková držba měšťanů a důlní podnikání ve 13. a na počátku 14. století

Land tenure of townspeople and mining business in the 13th and 14th century

Autor: Petr Hrubý

Článek v PDF

Mineralogické a chemické složení rud, strusek a slitků z lokality Havírna u Štěpánova nad Svratkou

Mineralogical and chemical composition of ores, slags and ingots from Havírna near Štěpánov nad Svratkou

Autor: Karel Malý

Článek v PDF

Průzkum tzv. Ag-štoly u Utína (Českomoravská vrchovina)

Research of the „Ag-gallery“ near Utín (Bohemian – Moravian Highlands)

Autoři: Karel Malý, Jaroslav Havlíček, Jiří Sobotka

Článek v PDF

Přístupná důlní díla v Jihlavě a nejbližším okolí – aktuální stav

Open mine works in Jihlava and its surroundings – current status

Autor: Jiří Prokop

Článek v PDF

Nejvýznamnější události uhelné historie města Slaného

The most important events of the coal history of the town of Slaný

Autor: Petr Brotan

Článek v PDF