Archiv ročníku 2 – 2006

Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče

Analysis of botanical remains from high medieval ditch from Telč

Autoři: Petr Kočár, Romana Kočárová, Jan Kaštovský

Článek v PDF

Analýza rostlinných zbytků z vrcholně středověkého příkopu z Telče

Analysis of botanical remains from high medieval ditch from Telč

Autoři: Petr Kočár, Romana Kočárová, Jan Kaštovský

Článek v PDF

Floristický a vegetační inventarizační průzkum Národní přírodní rezervace Zhejral

Floristic and vegetation research at the Zhejral reserve

Autoři: Ester Hofhanzlová, Libor Ekrt

Článek v PDF

Výskyt vegetace širokolistých suchých trávníků svazu Bromion u Nové Vsi na Třebíčsku

Occurrence of broad-leaved semi-dry grasslands of the Bromion alliance close to village Nová Ves, district of Třebíč (Czech Republic)

Autor: David Zelený

Článek v PDF

Zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině V

Interesting records of butterß ies and moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands V

Autoři: Jan Šumpich, Ivo Dvořák, Marek Dvořák, Jiří Moravec, Zdeněk Laštůvka, Petr Mückstein

Článek v PDF

The first record of Garsaultia gigantonympha (Acari, Acaridae) on Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae)

První nález Garsaultia gigantonympha (Acari, Acaridae) u Temnothorax crassispinus (Hymenoptera: Formicidae)

Autor: Klára Tichá

Článek v PDF

Tmavozelená barva láká ovádovité (Diptera: Tabanidae)

Dark green colour as an attractant for horseflies (Diptera: Tabanidae)

Autor: Oldřich Arnošt Fischer

Článek v PDF

Batrachofauna severovýchodní části okresu Jihlava

Amphibians in the north-east part of Jihlava county

Autor: Jaromír Maštera

Článek v PDF

Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany

Bioaccumulation of heavy metals and radionuclides in freshwater sponges and sediments in the Mohelno reservoir influenced by operation of the Dukovany nuclear power plant

Autoři: Zdeňka Žáková, Eva Kočková, Petr Dvořák, Petr Mlejnek

Článek v PDF