Archiv ročníku 17 – 2014

Gamaspektrometrická charakteristika hlavních horninových typů v lomu Utín u Přibyslavi (moldanubikum)

Gamma-ray spectrometry of main types of rocks in the Utín quarry near Přibyslav (Moldanubicum)

Autoři: Tereza Doleželová, Zdeněk DolníčeK.

Článek v PDF

Významné mechorosty rašelinišť na Českomoravské vrchovině na prahu 21. století

Important peatland bryophytes of the Českomoravská vrchovina Highlands at the dawn of the 21st century

Autoři: Táňa Štechová, Tomáš Peterka, Filip Lysák, Jitka Bradáčová, Eva Holá, Zbyněk Hradílek, Svatava Kubešová, Ivan Novotný, Veronika Bartošová, Tereza Velehradská, Jan Kučera

Článek v PDF

Vegetace a flóra lokality Nad Svitákem na Jihlavsku

Vegetation and flora of the locality Nad Svitákem near Jihlava

Autoři: Kamila Juřičková, Jiří Juřička, Luděk Čech

Článek v PDF

Květena a vegetace Přírodní památky Dubová stráň u Dačic

Flora and vegetation of the Dubová stráň Nature Monument near the town of Dačice (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic)

Autoři: Ester Ekrtová, Libor Ekrt, Jan Roleček

Článek v PDF

Mravenci (Hymenoptera Formicidae) lokality Nad Svitákem

The ants (Hymenoptera Formicidae) of locality Nad Svitákem (district of Kraj Vysočina, Czech Republic)

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Význačné nálezy motýlů Znojemska (Lepidoptera)

Significant records of butterflies and moths of the Znojmo Region (Lepidoptera)

Autoři: Jan Šumpich, Pavel Vítek

Článek v PDF

Nález kapradě hřebenité (Dryopteris cristata) ve Žďárských vrších

Finding of Dryopteris cristata in the Žďárské vrchy hills

Autor: Tomáš Peterka

Článek v PDF

Hnojník Euheptaulacus villosus (Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae) na Českomoravské vrchovině

Dung beetle Euheptaulacus villosus (Coleoptera Scarabaeidae Aphodiinae) in the Bohemian-Moravian Higlands (Czech Republic)

Autor: Oldřich Rod

Článek v PDF

Vzpomínka na Bedřicha Slavíka

Autor: Ivan Růžička

Článek v PDF