Archiv ročníku 16 – 2014

Stav a perspektívy montánnej archeológie na hornom Pohroní

Current state and perspectives of minig archaeology in Upper Hron area

Autor: Martin Kvietok

Článek v PDF

Ložiska měděné rudy u Mutěnína (okr. DO) v západních Čechách a otázka jejich využití v pravěku

Copper ore deposits near Mutěnín in Western Bohemia and the question of their prehistoric exploitation

Autor: Dana Chmelíková

Článek v PDF

Early and high medieval iron production in the Grubet near Aichach

Výroba železa v raném a vrcholném středověku

Autor: Martin Strassburger

Článek v PDF

Silver and lead production centre in southern Poland – between Bytom, Olkusz and Tarnowskie Góry in the Middle Ages. Research Problems

Středověké centrum produkce stříbra a olova v jižním Polsku mezi Bytomí, Olkuszem a Tarnowskými Horami. Problémy výzkumu

Autoři: Piotr Boroń, Dariusz Rozmus

Článek v PDF

New evidence for medieval lead mining and smelting in the UK – recent fiedlwork in Wales and central England

Nové doklady středověké těžby a hutnictví olova ve Spojeném království – nedávné terénní výzkumy ve Walesu a střední Anglii

Autor: Simon Timberlake

Článek v PDF

Suchá Rudná – záchranný archeologický výzkum a geologická charakteristika lokality

Suchá Rudná – archeological rescue work and the geological characteristics of the locality

Autoři: Josef Večeřa, Pavel Malík, Michal Zezula

Článek v PDF

Raná exploatace exogenních akumulací zlata na Českokrumlovsku

Early exploitation of the secondary gold deposits by Český Krumlov

Autoři: Michal Ernée, Petr Hrubý, Karel Malý, Martin Tomášek, Jiří Valkony

Článek v PDF

Zdroje stříbra v prostoru východní části Českomoravské vrchoviny ve 13.–14. století

Sources of silver in the eastern area of Bohemian-Moravian highlands in the 13th – 14th century

Autoři: Dagmar Grossmannová, Stanislav Houzar, Vladimír Hrazdil

Článek v PDF

Analýza keramických artefaktů ze Starých Hor u Jihlavy

Analysis of ceramic artefacts from Staré Hory near Jihlava

Autor: David Zimola

Článek v PDF

Nález prubířské pece z Kutné Hory

The find of an assay furnace from Kutná Hora

Autor: Jan Frolík

Článek v PDF

Sloup stříbrné rudy „zapomenutý“ v 16. století na Láskovské žíle Kutnohorského ložiska

The silver ore body „forgotten“ on the Láskovská vein of the Kutná Hora ore deposit in the 16th century (Czech republic)

Autor: Milan Holub

Článek v PDF

Žila Špitáler a počiatky baníctva v Banskej Štiavnici

The Špitáler vein and the beginning of mining in Banská Štiavnica

Autoři: Josef Labuda, Janscy Peter

Článek v PDF

Kontakty a transfer inovácií medzi českými banskými revírmi a spišsko-gemerskou banskou oblasťou v prvej polovici 18. storočia

Contacts and transfer of innovations between the Bohemian mining centres and the Spiš-Gemer mining area in the 1st half of the 18th century

Autor: Miroslav Lacko

Článek v PDF

Stručná nálezová zpráva o objevu dlouhodobě neznámých prostor v dole Jeroným u Čisté

A brief report about the discovery of unknown underground spaces at the Hieronymus mine, Czech Republic

Autor: Petr Olišar

Článek v PDF

Airborne laser scanning as a method of localisation and documentation of mining sites remains. Examples from Silesia

Letecké laserové skenování krajiny jako metoda lokalizace a dokumentace pozůstatků hornických lokalit. Příklady ze Slezska

Autoři: Paweł Cembrzyński, Maria Legut-Pintal

Článek v PDF

Did the advancement of early mediaeval technology of silver and lead smelting cause pollution? A case study of the Łosień – Strzemieszyce region

Způsoboval rozvoj raně středověkých technologií hutnění stříbra a olova znečištění? Případová studie z oblasti Łosień – Strzemieszyce

Autoři: Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szmoniewski

Článek v PDF

The oldest testimonies of mining activities around Schwarzenberg in the ore mountains

Nejstarší doklady hornictví v okolí Schwarzenbergu v Krušných horách

Autoři: Margit Georgi, Susann Lentzsch

Článek v PDF