Archiv ročníku 14-15 – 2013

14/2015

Vegetace a flóra PR Pod Kamenným vrchem v CHKO Žďárské vrchy

Vegetation and flora of the Pod Kamenným vrchem nature monument in the Žďárské vrchy Protected Landscape Area

Autoři: Jiří Juřička, Kamila Juřičková, Svatava Kubešová, Ivan Novotný

Článek v PDF

Vodní makrofyta v Dunajovických kopcích

Aquatic macrophytes in the Dunajovické kopce phytogeograpfical sub-district (southern Moravia, Czech Republic)

Autoři: Jaroslav Rydlo, Jan Rydlo

Článek v PDF

Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Dukovanský mlýn (Kraj Vysočina)

Butterflies and moths (Lepidoptera) of the Dukovanský mlýn Nature Reserve (Vysočina Region)

Autor: Ivo Dvořák

Článek v PDF

15/2015

Mechorosty vybraných skal v CHKO Žďárské vrchy, I

Bryophytes of selected rocks in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy, I

Autoři: Svatava Kubešová, Ivan Novotný

Článek v PDF

Změny v zastoupení acidofilních, alkalifilních a alkalibiontních rozsivek v podélném profilu Fryšávky v CHKO Žďárské vrchy

Changes in the occurence of acidophilous, alkaliphilous and alkalibiont diatoms in the longitudinal profile of the Fryšávka stream in the protected region of Žďárské vrchy

Autoři: Blažena Brabcová, Jaroslava Buchtová

Článek v PDF

Jestřábník okoličnatý (Hieracium umbellatum) v České republice

Hieracium umbellatum in the Czech Republic

Autoři: Soňa Novotná, Jiří Danihelka, Olga Rotreklová, Jindřich Chrtek jun.

Článek v PDF

Mravenci (Hymenoptera: Formicidae) evropsky významných lokalit Rybníky u Rudolce a Znětínské rybníky (Kraj Vysočina)

Ants of Sites of Community Importance Rybníky u Rudolce and Znětínské rybníky (district of Kraj Vysočina, Czech Republic)

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Vivianit ze sedimentů Staroměstského rybníka v Telči

Vivianite from sediments of Staroměstký pond (Telč, Czech Republic)

Autor: Karel Malý

Článek v PDF

Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae) v České republice

Jihlava – new location of introduced spider Uloborus plumipes Lucas, 1846 (Arachnida: Araneae) in the Czech Republic

Autor: Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Čtyřicet let od úmrtí Jana Bechyně

Forty years after death of Jan Bechyně

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Přírodovědné oddělení Muzea Vysočiny Jihlava – 60 let existence

Autoři: Klára Bezděčková, Karel Malý

Článek v PDF