Archiv ročníku 10-11 – 2011

10/2011

Pozůstatky po těžbě zlata v okolí Humpolce

Remains of gold mine-workings in the Humpolec surroundings

Autoři: Lenka Losertová, Zdeněk Buřival, Zdeněk Losos, Bohumil Veleba

Článek v PDF

Šipákové doubravy na Vysočině

Vegetation of Downy Oak Forests in the Vysočina Region (Moravia, Czech Republic)

Autor: Jan Roleček

Článek v PDF

Faunistický průzkum můrovitých (Lepidoptera: Noctuidae) na lokalitě Stupník v Chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy

Faunistic Survey ofthe Noctuid Moths (Lepidoptera: Noctuidae) at the Stupník Site in Ždárské vrchy Protected Landscape Area

Autor: Pavel Bína

Článek v PDF

Motýli (Lepidoptera) údolí řeky Brtnice II

Butterflies and Moths (Lepidoptera) of Brtnice Valley II

Autor: Jan Šumpich

Článek v PDF

11/2011

Přirozená radioaktivita čerstvých a hydrotermálně alterovaných hornin na lokalitě Pohled (moldanubikum)

Natural Radioactivity of Fresh and Hydrothermally Altered Rocks at the Pohled locality on (Moldanubicum)

Autoři: Eva Mastíková, Zdeněk Dolníček

Článek v PDF

Luminiscence v podzemí města Jihlavy

Luminescence in the Jihlava Underground

Autor: Jan Šustr

Článek v PDF

Řasová flóra Fryšávky v CHKO Ždárské vrchy

Algae of the Fryšávka Stream in the protected region Žďárské vrchy

Autoři: Blažena Brabcová, Jaroslava Buchtová

Článek v PDF

Vegetace a flóra PP U Bezděkova a PP Díly u Lhotky v CHKO Žďárské vrchy

Vegetation and flora oftwo nature monuments Díly u Lhotky and U Bezděkova in the Protected Landscape Area Žďárské vrchy

Autoři: Jiří Juřička, Kamila Juřičková

Článek v PDF

Prvonálezy ve fauně sekáčů (Opiliones) České republiky

The first findings in the fauna of harvestmen (Opiliones) ofthe Czech Republic

Autor: Pavel Bezděčka

Článek v PDF

The two largest known aggregations of mound-building wood ants Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae)

Dvě největší známé agregace hnízd lesních mravenců Formica rufa (Hymenoptera: Formicidae)

Autoři: Klára Bezděčková, Pavel Bezděčka

Článek v PDF

Vzpomínání na doktora Lunu…

Autor: Zdeněk Laštovička

Článek v PDF