Archiv ročníku 1 – 2005

Obsah ročníku 1/2005 – Contents

Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava

Bustamite from Pb-Zn skarn in marbles of Moldanubicum near Meziříčko u Želetavy, Western Moravia

Autoři: Stanislav Houzar, Jiří Sejkora, Vladimír Šrein

Článek v PDF

Výskyt tří modifi kací TiO2 z Havlíčkova Brodu

Occurrence of three TiO2-modifi cations from Havlíčkův Brod (Czech Republic)

Autoři: Petr Pauliš, Ferry Fediuk, Stanislav Kopecký

Článek v PDF

Mechorosty přírodní rezervace Zaječí skok

Bryophytes of the Nature reserve Zaječí skok

Autor: Tomáš Berka

Článek v PDF

Floristický materiál ke květeně Dačicka

Floristic contribution from the region around Dačice

Autoři: Václav Chán, Ivan Růžička, Petr Lepší, Karel Boublík, † Pavel Doležal, Libor Ekrt, Ester Hofhanzlová, Martin Lepší, Leoš Lippl, Milan Štech, Jaromír Švarc, Vojtěch Žíla

Článek v PDF

Floristický a vegetační průzkum rašeliniště Na Klátově

Floristic and vegetation research in the „Na Klátově“ peat bog

Autoři: Ester Hofhanzlová, Libor Ekrt, Táňa Štechová

Článek v PDF

Leersia oryzoides Sw. (tajnička rýžovitá) na Českomoravské vrchovině

Leersia oryzoides Sw. in the Bohemian-Moravian Highlands

Autor: Luděk Čech

Článek v PDF

Dva nové nálezy Calamagrostis phragmitoides Hartman na Českomoravské vrchovině

Two new fi ndings of Calamagrostis phragmitoides Hartman in the Bohemian-Moravian Highlands

Autor: Ivan Růžička

Článek v PDF

Nová lokalita Carex pilosa Scop. na Českomoravské vrchovině

New locality for Carex pilosa Scop. in the Bohemian-Moravian Highlands

Autor: Kamila Dvořáčková

Článek v PDF

Výsledky faunistického průzkumu sarančí (Orthoptera: Caelifera) a kobylek (Orthoptera: Ensifera) na území CHKO Žďárské vrchy

The results of the faunistic research on grasshoppers (Orthoptera: Caelifera) and crickets (Orthoptera: Ensifera) in the Protected landscape area Žďárské vrchy

Autoři: Jaroslav Holuša, Otakar Holuša

Článek v PDF

Výsledky faunisticko-ekologického průzkumu motýlů (Lepidoptera) v přírodní rezervaci Na Oklice (kraj Vysočina)

The results of faunistic and ecologic survey of butterfl ies and moths (Lepidoptera) in the Na Oklice Nature Reserve (Vysočina Region)

Autoři: Ivo Dvořák, Jan Šumpich
Článek v PDF

Výsledky kvantitativního sledování řádu motýlů (Lepidoptera) na loukách u Kamenice nad Lipou

The results of a moth survey (Lepidoptera) in meadow biotopes near Kamenice nad Lipou

Autor: Jan Šumpich

Článek v PDF

Vodní brouci rybníků v CHKO Žďárské vrchy (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae)

Water Beetles of the Ponds in the Žďárské vrchy Pla (Coleoptera: Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Helophoridae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae)

Autoři: Dušan Trávníček, Jiří Hájek, Martin Fikáček

Článek v PDF

Inventarizační průzkum mravenců (Hymenoptera: Formicidae) NPP Švařec

A survey of ants (Hymenoptera: Formicidae) in the NNM Švařec (Czech Republic)

Autor: Klára Tichá

Článek v PDF

Ornitologická pozorování na Jihlavsku v letech 2002 a 2003

Ornithological observations in the region Jihlavsko in 2002 and 2003

Autoři: Vojtěch Kodet, Ivan Kunstmüller

Článek v PDF

Některé zajímavé nálezy motýlů (Lepidoptera) na Českomoravské vrchovině IV

Some interesting records of moths (Lepidoptera) from the Bohemian-Moravian Highlands IV

Autoři: Jan Šumpich, Ivo Dvořák, Marek Dvořák

Článek v PDF

Record of Mantis religiosa (Mantodea: Mantidea) in NNM Švařec (Czech Republic, Bohemian-Moravian Highlands)

Nález Mantis religiosa (Mantodea: Mantidea) na území NPP Švařec

Autor: Klára Tichá

Článek v PDF

Výskyt sladkovodních hub (Porifera: Spongillidae) a dalších organizmů, které jsou na ně vázány, v soustavě nádrží Dalešice – Mohelno

Occurence of Freshwater Sponges (Porifera: Spongillidae) and Sponge-Associated Organisms in the Dalešice – Mohelno Reservoir Systém

Autor: Žáková Zdeňka

Článek v PDF

Recenze Veselý P. 2002: Mohelenská hadcová step. Historie vzniku rezervace a jejího výzkumu

Autor: Jan Šumpich

Článek v PDF