Bezděčková Klára, Bezděčka Pavel: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, CZ-586 01 Jihlava; e-mail: bezdeckova@mvji.cz, bezdecka@mvji.cz

Abstract: The first record of Formica rufibarbis Fabricius, 1793 from Cyprus is reported. One nest of this species was found in the Troodos Mountains in 2009. At present, two species of the genus Formica, F. clara Forel, 1886 and F. rufibarbis, are known to occur on the island.

Abstrakt: V příspěvku představujeme první nález mravence Formica rufibarbis Fabricius, 1793 na Kypru. V pohoří Troodos bylo v roce 2009 nalezeno jedno hnízdo tohoto druhu. V současné době je z ostrova znám výskyt dvou druhů rodu Formica – F. clara Forel, 1886 a F. rufibarbis.

Key words: Hymenoptera, Formicidae, Formica rufibarbis, first record, CyprusObsah článku v PDF / Download PDF