„Čas nezastavíš“ je nejen název písně či knihy a samozřejmě často užívaná fráze, ale je to holt skutečnost. A tak i neustále mladý a hyperaktivní RNDr. Karel Malý, PhD., ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, se počátkem března tohoto roku stal padesátníkem.
Narodil se 6. března 1970 v Novém Městě na Moravě, ovšem celoživotně bydlí (s výjimkou studií, vojny a tří let v Jihlavě) ve Žďáře nad Sázavou. Zde vystudoval gymnázium v letech 1984–1988 a následně byl přijat na katedru mineralogie, petrologie a geochemie na tehdejší Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, kde promoval v roce 1993 (Mgr.) Ve studiích pokračoval na Univerzitě Karlově v Praze (RNDr.) a titul Ph.D. obdržel v Ústavu geologických věd Masarykovy univerzity v Brně, a to v roce 2000. Celé univerzitní studium absolvoval pod vedením profesora Bohuslava Fojta, kterého považuje za svého nejdůležitějšího učitele a odborný vzor.
Své vzdělání uplatnil Karel Malý ve všech dosavadních profesích, tedy od roku 1993 v soukromé firmě, potom na Okresním úřadě ve Žďáře nad Sázavou, v České geologické službě a od roku 1995 v Muzeu Vysočiny Jihlava, které od roku 2004 vede jako ředitel.
Odborným zaměřením Karla Malého je mineralogie a geochemie rudních ložisek s regionálním zaměřením na Českomoravskou vrchovinu. V posledních deseti letech intenzivně spolupracuje s archeology na montánních výzkumech a geochemických výzkumech pro potřeby archeologie.
Jak jsem napsal v úvodu, RNDr. Karel Malý, PhD., je hyperaktivní. Proto se nelze divit i jeho dalším aktivitám. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Hradec Králové. Je konzultant a oponent dlouhé řady bakalářských, diplomových a disertačních prací. Je řešitelem a spoluřešitelem mnoha grantů a podobných projektů výzkumných, prezentačních, publikačních, popularizačních apod. Je soudním znalcem v oboru drahé kovy a drahé kameny. Je členem České geologické společnosti a členem České astronomické společnosti. Je také autorem či spoluautorem celkem 115 odborných publikací, jejichž přehled najdete pod tímto příspěvkem. Krom toho všeho je navíc členem redakční rady tohoto časopisu.
V červnu 2019 obdržel při příležitosti 100. výročí založení Masarykovy univerzity Pamětní bronzovou medaili. Zde již není co dodat krom obdivu a velké gratulace ke krásnému životnímu jubileu.Obsah článku v PDF / Download PDF