Časopis Acta rerum naturalium (ARN) je odborné recenzované periodikum, zveřejňující původní vědecké práce z oblasti přírodních věd, krátké zprávy, recenze a sdělení. Vychází od r. 2005, od roku 2015 jako internetový časopis, který je na konci roku vytištěn v omezeném nákladu. Na vydávání časopisu se podílejí Muzeum Vysočiny Jihlava a Muzeum Vysočiny Třebíč.

Časopis ARN je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice, schválený Radou pro výzkum, vývoj a inovace.

Relevantní články jsou indexovány v databázi Zoological Record.

REDAKCE
šéfredaktor
RNDr. Klára Bezděčková, PhD.

techničtí redaktoři
Eva Charvátová, Mgr. Hana Houzarová

odborní redaktoři
Pavel Bezděčka (zoologie), Mgr. Jiří Juřička (botanika), RNDr. Karel Malý, PhD. (geologie)

REDAKČNÍ RADA
RNDr. Vladimír Antonín, CSc; Mgr. Martin Brzák, PhD.; Mgr. Jan Cempírek, PhD.; Ing. Luděk Čech; prof. RNDr. Bohuslav Fojt, CSc.; RNDr. Stanislav Houzar, PhD.; Mgr. Jana Jelínková; Ing. Pavel Jurajda, PhD.; Mgr. Kamila Juřičková; Ing. Lukáš Křesina; Mgr. Pavlína Peřinková; RNDr. Ivan Růžička; Ing. Jan Šumpich; RNDr. Zdeňka Žáková, CSc.

VYDÁVÁ A DISTRIBUCI PROVÁDÍ
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace,
Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, tel.: 567 573 893,
e-mail: Eva Charvátová, Acta Rerum Naturalium

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace,
Kosmákova 1319/66, 674 01 Třebíč, tel.: 568 441 079,
e-mail: Hana Houzarová

Časopis Acta rerum naturalium je pokračováním Vlastivědného sborníku Vysočiny (oddělení věd přírodních), který vycházel od roku 1957 až do roku 2003 (č. XVI.), s přestávkou v letech 1972–1986 a zároveň je pokračováním Přírodovědného sborníku Západomoravského muzea v Třebíči, který vycházel do roku 2003 (č. 41) a jehož vydávání bylo ukončeno.